Noter til analyse af Lysias's første tale

  • STX 2.g
  • Oldtidskundskab C
  • Ingen givet
  • 3
  • 699
  • Word2003

Noter til analyse af Lysias's første tale

Noter til analyse af Lysias's første tale.

Besvarer følgende:

1. Inddel talen i exordinum, narratio osv.
2. Giv en karakteristik af talens hovedpersoner og begrund med eksempler og/eller henvisning til tekststeder.
3. Giv eksempler på anvendelse af logos, etos og patos, og vurder, hvad der er den tungeste af disse i talen.
4. Hvilke argumenter synes Eratosthenes' slægtninge at have brugt (hvad ser ud som om de har sagt for at bevise, at Eufiletos lyver?)?
5. Hvad er Eufiletos' argumenter i forsvaret?
6. Giv til slut en vurdering af både selve 'sagen' og udfaldet (som vi altså ikke kender).

Uddrag

Exordium = Indledning
Går fra vers 1 – 4.
- Ethos elementer
- Lighed og retfærdighed. Hvor Eufiletos f.eks. siger (døm mig som i ville dømme jer selv = retfærdig dom.)
- Universal holdning, hvor han f.eks. siger, Alle vil mene…
- Alle er lige for loven (fattige har samme ret)
- Samfundsformer er enige (både demokrater og oligarkier)... Køb adgang for at læse mere

Noter til analyse af Lysias's første tale

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.