Analyse af Kjerlighedens Gjerninger med fokus på Søren Kierkegaards kærlighedssyn

Analyse af Kjerlighedens Gjerninger med fokus på Søren Kierkegaards kærlighedssyn

SSO i Dansk A med analyse af Kjerlighedens Gjerninger og med fokus på Søren Kierkegaards kærlighedssyn

Opgavens problemingsformulering:
”Kjerlighedens Gjerninger” (KG) er skrevet i 1847 af den verdenskendte, danske filosof, teolog og forfatter Søren Aabye Kierkegaard (SK).

Denne opgave tager udgangspunkt i den romantiske tidsperiode og derudfra analyseres KG med fokus på SK's kærlighedssyn.

Derefter diskuteres hvorvidt det rent faktisk var muligt for SK's samtid, at realisere de idealer SK opstiller for både tankegang, følelsesliv og handlingsmønster, og afslutningsvist perspektiveres tankerne til vores nutidige samfund.

Elevens kommentar

Eneste kritikpunkt var at den var for filosofisk (og for lidt analyserende) anlagt.

Indhold

Indledning:
Redegørelse:
Romantismen.
Kierkegaard og Kjerlighedens Gjerninger.
Analyse:
Resumé:
Kærlighedens Væsen.
Timelig kærlighed.
Næstekærlighed – Kærlighed af pligt.
Gudskærligheden – fundamentet for alt.
Delkonklusion
Diskussion
Perspektivering
Konklusion

Uddrag

Indledning:

....

Det er en problemformulering, der efter min mening er interessant, da den går ind og afdækker centrale problemstillinger indenfor såvel KG som resten af forfatterskabet. Det gør den i kraft af de – i SK-mæssige sammenhænge – fundamentale spørgsmål opgavens problemformulering indebærer: Kan KG vurderes til at være i overensstemmelse med datidens paradigmer? Hvilken indflydelse har samtidens åndelige klima haft på SK, og kan man se KG som et opgør eller et samspil med samtiden? Er KG et bud på en for filosofisk og verdensfjern ideologi, eller er det en konkret vejledning i, hvordan man bedst fører sit liv? Og hvad siger KG egentlig os i dag 160 år efter dens udgivelse?

Redegørelse:
Romantismen.
For at kunne se KG i forhold til de litterære og kulturelle hovedstrømninger i dens samtid, må man følgelig danne sig et overblik over disse hovedstrømninger. Da KG bliver skrevet i 1847, befinder vi os i romantismen (1830-1850) inden for dansk litteratur. I romantismen ses der en begyndende deviation fra den øvrige romantik(1800-1870) , - som den dog stadig kan defineres som værende en del af. Man fokuserer nu ikke blot på det idealistiske men også på realismen, og netop dette er det nye og revolutionerende. I stedet for som tidligere at fokusere på de metafysiske emner bliver det nu de nærværende og konkrete emner, der bliver sat i højsædet. ”Det interessante” bliver periodens nøgleord, og det der vækker bevågenhed i samtiden. Netop derfor bliver der fokuseret på det psykologiske, det individuelle og menneskets skyggeside; fordi det er interessant! Karakteristisk for romantismen er også, at man ser verden som grundlæggende hæslig, og man søger at omsmelte det hæslige til skønhed, samtidig med at man prøver at sammensmelte modsætninger i den menneskeli ... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Kjerlighedens Gjerninger med fokus på Søren Kierkegaards kærlighedssyn

[3]
Bedømmelser
  • 02-05-2010
    God og meget struktureret opgave der formåer at gøre emnet nærværende og brugbar. Opgaven skaber klarhed over Kierkegaards næstekærlighedsbegreb, og perspektivere den i forhold til såvel Kirkegaards samtid, som vores samfund
  • 09-12-2014
    Meget interessant emnevalg. Stor fan af Kirkegaard.
  • 10-01-2013
    Rigtig god opgave! God hjælp til en svær tekst.