Virksomhedsanalyse af Falck | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Virksomhedsanalyse af Falck | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

Problemformulering
Med udgangspunkt i artiklen ”Falck vil erobre Amerika” udarbejdes en virksomhedsanalyse med udgangspunkt i fagene Virksomhedsøkonomi og Afsætningsøkonomi.
Med afsæt i analysen udarbejdes et forslag til et nyt forretningsområde for Falck. Forslagets styrker og svagheder skal diskuteres. Det skal ydermere vurderes hvorvidt forslaget kan gennemføres i praksis.

Opgaven er skrevet i 2011

Uddrag

Analyse
Falcks historie starter med at Sophus Falck deltog i 1884 i et redningsarbejde på Christiansborg i København. 22 år efter i 1906 etablerer Sophus det første Redningskorps i Danmark. Året efter får redningskorpset Skandinaviens første Ambulancebil. Sidenhen har Falck udviklet sig til også at omfatte Brandvæsen. I 1963 benytter Falck sig af Horisontal Integration og opkøber deres konkurrent som dengang var Zone Rednings-korpset. I 2004 Skilles Falck og bliver noteret som selvstændig virksomhed på Københavns fondsbørs. Allerede året efter bliver Falck afnoteret på Københavns Fondsbørs, da selskabet opkøbes af en ejerkreds med Nordic Capital som ny hovedaktionær.
I December 2010 blev Lundbeckfonden storaktionær i Falck. Falcks idé lyder på:
”I mere end 100 år har det været Falcks mission at arbejde for at forebygge ulykker, sygdom og nødsituationer, at redde og hjælpe forulykkede og nødstedte hurtigt og kompetent samt at rehabilitere syge og tilskadekomne.
Med udgangspunkt i denne mission er det visionen for Falck at udvikle en betydende international virksomhed, der arbejder bredt inden for assistance, redning, healthcare og sikkerhedstræning”
For at udarbejde en grundig analyse er det væsentligt, at starte med at kigge på Boston Modellen, hvor alle forretningsområde er beregnet.
Ambulancer og Brandbiler(redning) ligger i Malkekoen, da de har en stor markedsandel og deres... Køb adgang for at læse mere

Virksomhedsanalyse af Falck | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[1]
Bedømmelser
  • 31-08-2012
    Du får hvad du betaler for