Divorced, Beheaded, Survived

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Engelsk A
 • 12
 • 11
 • 4100
 • PDF

Novelleanalyse: Divorced, Beheaded, Survived

Få hjælp til at skrive et analytical essay om novellen "...Divorced, Beheaded, Survived" med Studienets study guide.

Denne study guide hjælper dig sikkert igennem besvarelsen af Opgave A fra eksamen maj 2012 i Engelsk A på STX. Her skal du skrive et essay med en analyse og fortolkning af Robin Blacks novelle. En del af dit essay skal fokusere på struktur og brugen af symboler i teksten.

Denne study guide giver en indsamling af de situationer, elementer, temaer, noter og analysepointer som kan være relevante at have med i din analyse og fortolkning af teksten.

Opgaveformulering
"Write an essay (900-1200 words) in which you analyse and interpret Robin Black's short story "... Divorced, Beheaded, Survived". Part of your essay must focus on the structure and the use of symbols in the short story."

Hent denne study guide nu og få hjælp og inspiration til din opgave om "... Divorced, Beheaded, Survived" med det samme

Indhold

En hjælpende hånd 1
Resumé af teksten “Divorced, Beheaded, Survived” 1
Temaer (indgangsvinkler til dit essay) 2
Opgaveformuleringen 2
Analyse og fortolkning af novellen 2
Characterization (personkarakteristik) 3
The structure (komposition) 6
Fortæller og synsvinkel 7
Tid og fortælleteknikker 7
The use of symbols (symboler) 8
Fortolkning og budskaber 10

Uddrag

Resumé af teksten “...Divorced, Beheaded, Survived”
Novellen handler om en kvindelig fortæller, Sarah, der som voksen beskri- ver det forår i 1973, hvor hendes storebror Terry bliver syg og dør. På det tidspunkt går børnene i nabolaget højt op i en leg, hvor de gennemspiller Anne Boleyns halshugning (Anne Boleyn var den engelske Kong Henry d. 8's anden hustru, som efter ordre fra sin mand blev halshugget i 1536), og især Terry er god i rollen som Anne. Samme forår bliver Terry syg og dør, og de andre børn stopper med at komme forbi for at lege.
Nu er Sarah blevet vokset, men hun har stadig svært ved at tackle Terrys bortgang. På den ene side er hun bange for at glemme broderen, men på den anden side ønsker hun at beskytte sine børn, Mark og Coco, så de ikke skal tage stilling til døden. Derfor gemmer hun sit eneste billede af Terry væk i en skuffe.
...

Temaer (indgangsvinkler til dit essay)
Det kan nogle gange være svært at finde ud af, hvordan man skal starte et essay, og hvad der skal være den røde tråd igennem det. Det er vigtigt, at du fra start vælger et fokus, der kan bære din opgave igennem hele vejen, så den bliver velstruktureret. På den måde viser du, at du fokuserer på det væsentlige, og undgår samtidig, at essayet kommer til at indeholde over- flødige ting. Der er mange forskellige indgangsvinkler, men nogle af dem kunne være:
...

Analyse og fortolkning af novellen
Det er næsten altid en god idé at inddrage en personkarakteristik af de vigtigste personer i din analyse. Når du har en forståelse for hovedperso- nerne, har du ofte også lettere ved at gennemskue novellens temaer og budskaber. Derfor starter denne study guide med at kigge på en personkarakte- ristik af novellens fortæller

Characterization (Personkarakteristik)
Fortælleren er en voksen kvinde, Sarah. Hun er gift med Lyle og har to børn, Mark og Coco, på hhv. 16 og 12 år. I novellen fortæller Sarah om det forår i sin barndom, hvor hendes storebror, Terry, blev syg og døde.
...

The structure (komposition)
I din analyse skal du forholde dig til tekstens komposition. Dette punkt er vigtigt at have med, fordi forfatterens opbygning af novellen kan give dig nogle gode ledetråde til en bedre fortolkning.
Tænk over, hvordan du oplever måden, teksten er opbygget:
Hvilken fortæller og synsvinkel anvendes der? (Med hvilket formål?)
I hvilken rækkefølge bliver historien fortalt? Hvad viser det om fortælleren, og hvordan virker det på læseren?
Hvordan skaber fortælleren en forbindelse mellem fortid og nutid?

Fortæller og synsvinkel
I en novelle er det altid vigtigt at finde ud af, hvem der fortæller historien, og hvilken betydning det har for læseren. Derfor er fortæller og synsvinkel noget, du med fordel kan tage fat på i din analyse og fortolkning.

En personlig jeg-fortæller
Sarah, som er fortælleren i novellen, fungerer som en førstepersons jeg- fortæller (first person narrator). Det betyder, at det er Sarahs udlægning af historien, vi får præsenteret:
...

The use of symbols (symboler)
I novellen optræder en række af symboler. Symboler er sproglige billeder, hvor en konkret ting gøres til symbol for noget andet, ofte mere uhånd- gribeligt. Et ofte benyttet eksempel er rosen, der symboliserer kærlighed. Hvis du formår at identificere symbolerne i teksten – og hvad de står for – er du ofte et stort skridt nærmere en god fortolkning af teksten.

Baghaven som symbol på den uskyldige barndom
I novellen leger Sarah og hendes kammerater i familiens baghave. De er ubekymrede og glade, og de har stadig et åbent og fordomsfrit forhold til døden. De synes, at det er spændende, at Anne Boleyn blev halshugget, og de kæmper om at spille hendes rolle. Da Terry bliver syg og dør, sker der et skift. Nu kommer ingen af kammerater forbi for at lege, og de ved ikke, hvad de skal sige til hverken Sarah eller Terry.
...

Fortolkning og budskaber
Når du har foretaget en analyse af en novelle, er det en god idé, hvis du slutter af med at vise, at du har forstået og fortolket de budskaber, der kommer frem i teksten. Her nævner vi nogle af dem.
OBS: En novelle kan indeholde mange forskellige temaer og budskaber, som kan fortolkes på tusindvis af måder. Hvis du derfor ikke er kommet frem til de samme fortolkninger som os, så betyder det ikke, at du er forkert på den. Det viser bare, at du har lagt vægt på nogle andre ting i novellen.
Vi må ikke være bange for at tale om døden

I novellen ser vi, at Sarah bærer rundt på en tung byrde i en stor del af hendes liv, fordi hun aldrig har talt om sin storebrors død. Hun mister sin barnlige uskyld, og der er ikke nogen, hun kan tale med om sin sorg. Da Sarah selv får børn, ønsker hun selv at beskytte dem mod døden ved ikke at tale om den. Men som vi ser, er det et misforstået hensyn, fordi børne- ne kender alt til hemmeligheden om den døde onkel Terry.
... Køb adgang for at læse mere

Divorced, Beheaded, Survived

[27]
Bedømmelser
 • 18-02-2014
  Som altid en god hjælp på vejen. Kunne dog godt have brugt en mere gennemførlig vejledning til indledning samt konklusion for at være super god. 4* herfra.
 • 16-09-2014
  Super god og omfattende gennemgang af opgaven! God hjælp til at starte sin egen skrive proces!
 • 16-03-2016
  Rigtig god til inspiration
 • 05-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  SUPER...............