Redegørelse for sædelighedsfejden og analyse af Constance Ring

 • STX 1.g
 • Dansk A
 • 10
 • 5386
 • PDF

Redegørelse for sædelighedsfejden og analyse af Constance Ring

Større opgave i dansk om sædelighedsfejden og Det moderne gennembrud. Opgaven indeholder en kort redegørelse for det moderne gennembrud med særligt henblik på sædelighedsfejden samt en analyse og fortolkning af et uddrag af Amalie Skrams "Constance Ring", hvor der fokuseres på det forskellige syn på mænd og kvinder, som afspejles i romanen. Afslutningsvis perspektiveres Constance Ring til Det moderne gennembrud. Opgaven indeholder desuden lærerens kommentarer.

Studienets kommentar

Fin redegørelse for sædelighedsfejden og Det moderne gennembrud. God, tekstnær analyse af uddraget fra "Constance Ring" - dog kommer brugen af aktantmodellen til at fylde for meget (den bør ikke være det dominerende redskab i analysedelen). Den fungerer ideelt som baggrundsviden om sædelighedsfejden og Det moderne gennembrud. Der er dog lidt for tydelige personlige meninger fra elevens side ind imellem. Dette bør undgås. Se derudover de grundige kommentarer fra læreren i opgavens slutning.

Indhold

-Abstract
-Indledning
-Det moderne gennembrud og sædelighedsfejden
-Analyse af Constance Ring
-Constance Ring i forhold til det moderne gennembrud
-Konklusion
-Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Burde mænd have ligeså få rettigheder som kvinder, og være ligeledes dydige og kyske? Eller skulle kvinderne i virkeligheden have ligeså mange muligheder for at udforske seksuallivet som mænd? Disse spørgsmål var der sikkert rigtig mange der stillede sig selv i slutningen af 1800-tallet. Et helt nyt menneskesyn og en ganske ny livsanskuelse kom til syne. Når vi ser generelt på det moderne gennembrud, ses dette over det hele. Med industrialiseringen fulgte et ganske nyt livssyn og mennesket skulle tilpasse sig helt nye levevilkår. En særlig kamp og ny tilpasning fyldte dog en stor plads - især i de medier der fandtes på denne tid. Sædelighedsfejden blev et ganske nyt begreb, der dog på kort tid, fik en enorm betydning. Alt det kvinderne havde troet var vigtigt – deres rolle, deres morale og deres liv blev vendt på anden ende. Pludselig skulle både mænd og kvinder vænne sig til at se dem og deres liv i et ganske andet lys.
Jeg vil gerne fortælle om sædelighedsfejden, dens opståen, dens ånd og dens betydning. Jeg vil se på kilder både fra tiden hvor det foregik, men også senere kilder, hvor forfatterne kigger tilbage og analysere fejden.
Jeg vil også analysere et uddrag af romanen Constance Ring. Her ser vi en kvinde, der er indbegrebet af sædelighed, og hvordan hun forsøger at bryde dette mønster. Og her ser vi især den enorme forskel der fandtes på mænd og kvinder.

(...)

Analyse af Constance Ring
Da Constance snakker med præsten, prøver han at forklare hende om den store forskel på manden og kvinden. Han fortæller, at hvis en mand er en kvinde utro, er det bedst for kvinden at være tilgivende. Hun skal tænke på den salige fred i himlen, og gøre det Gud forlanger af hende. Hun kan som kvinde tøjle sine lyster, men hun må forstå, at hos mændene er dette ganske anderledes. Manden og kvinden er vokset op med forskellige forhold til seksualiteten, og det bliver hun nødt til at acceptere og affinde sig med.
Hos kvinden er det derimod ganske anderledes. Det forventes af hende, at hun er et dydigt symbol på moralen. Dette er præsten indforstået med, og han udtaler derfor med gode grunde dette på side 116 linje 3-6: ”Når en kvinde falder på dette område, røber det en så stor fornedrelse, en så dyb moralsk fordærvelse, at hendes nærværelse i hjemmet må anses for besmittende.” En kvinde er altså i stand til at styre sine lyster, og et svigt på dette område ses som en stor fornedrelse... Køb adgang for at læse mere

Redegørelse for sædelighedsfejden og analyse af Constance Ring

[9]
Bedømmelser
 • 23-05-2013
  Givet af 1.g'er på STX
  Virkelig fyldestgørende. Rigtig god inspiration!
 • 12-11-2013
  Det er en helt fin besvarelse! God til inspiration.
 • 14-03-2013
  en fin opgave, rigtig godt til inspiration.
 • 01-11-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  rigtig goooooood opgave

Materialer relateret til Redegørelse for sædelighedsfejden og analyse af Constance Ring.