DHO: Redegørelse for sædelighedsfejden og analyse af Constance Ring

 • STX 1.g
 • Dansk/historieopgave
 • 10
 • 14
 • 5386
 • PDF

DHO: Redegørelse for sædelighedsfejden og analyse af Constance Ring

Dansk-historieopgave om sædelighedsfejden og Det moderne gennembrud. Opgaven indeholder en kort redegørelse for det moderne gennembrud med særligt henblik på sædelighedsfejden samt en analyse og fortolkning af et uddrag af Amalie Skrams "Constance Ring", hvor der fokuseres på det forskellige syn på mænd og kvinder, som afspejles i romanen. Afslutningsvis perspektiveres Constance Ring til Det moderne gennembrud. Opgaven indeholder desuden lærerens kommentarer.

Studienets kommentar

Fin redegørelse for sædelighedsfejden og Det moderne gennembrud. God, tekstnær analyse af uddraget fra "Constance Ring" - dog kommer brugen af aktantmodellen til at fylde for meget (den bør ikke være det dominerende redskab i analysedelen). Den fungerer ideelt som baggrundsviden om sædelighedsfejden og Det moderne gennembrud. Der er dog lidt for tydelige personlige meninger fra elevens side ind imellem. Dette bør undgås. Se derudover de grundige kommentarer fra læreren i opgavens slutning.

Indhold

-Abstract
-Indledning
-Det moderne gennembrud og sædelighedsfejden
-Analyse af Constance Ring
-Constance Ring i forhold til det moderne gennembrud
-Konklusion
-Litteraturliste

Uddrag

Teksten passer tydeligt ind i sædelighedsfejdens ånd. En mand der er utro, skal tilgives, mens en kvinde der vil skilles, er ukristelig. Kønsrollernes dobbeltmorale ses så tydeligt, idet Biblen endda siger, at det er i orden at blive skilt, hvis blot det handler om utugt. Men gælder dette åbenbart ikke i praksis – i hvert fald ikke når det er en mand vi har med at gøre... Køb adgang for at læse mere

DHO: Redegørelse for sædelighedsfejden og analyse af Constance Ring

[9]
Bedømmelser
 • 23-05-2013
  Givet af 1.g'er på STX
  Virkelig fyldestgørende. Rigtig god inspiration!
 • 12-11-2013
  Det er en helt fin besvarelse! God til inspiration.
 • 14-03-2013
  en fin opgave, rigtig godt til inspiration.
 • 01-11-2012
  Givet af Folkeskoleelev i 9. klasse
  rigtig goooooood opgave