Analyse af Case om Morten (omsorgssvigt)

 • HHX 3. år
 • Psykologi C
 • 10
 • 4
 • 1432
 • PDF

Analyse af Case om Morten (omsorgssvigt)

Dette er en analyse af case 2 i psykologi kompendiet, om Morten.

-Lav på baggrund af Mahlers og Eriksons teori om barnets udvikling en analyse af case 2 om Morten:

Anvendt Psykologi.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave!

Uddrag

Freud hæftede sig ved, hvordan børn forholder sig til deres egne driftimpulser, hvortil Mahler omvendt koncentrerede sig om barnets udvikling i forhold til forskellige objekter, andre mennesker, altså objektrelationsteori.

Hvis vi vælger at tage udgangspunkt i Eriksons teori, hans 8 faser om menneskets otte aldre, dog kun ved at vælge de første fire faser, da disse er relevante for casen, ser barnets udvikling således ud:
Tillid kontra mistro, 0-1,5 år: Vi bliver introduceret for Mortens forældre, Lena og Jesper, hvor vi høre om, at de har kendt hinanden siden gymnasiet. Her befinder han sig i en fase, hvor han næppe er bevidst om den ydre verden, men er ”sig selv nok”, så længe han får sine elementære behov opfyldt, igennem bl.a. mad fra moren. Hvordan Morten vil opfatte verden er helt afhængig af moderobjektet som skal sørge for kærlighed, mad osv. Moren overlader således Morten til mormoren på landet indenfor trygge rammer. Dette medfører, at Morten får udfyldt de behov og den tryghed han har brug for. Han får dermed en grundlæggende tillid over for livet og verden. Dog er moren og farens fraværelse vigtig for Morten senere i hans liv... Køb adgang for at læse mere

Analyse af Case om Morten (omsorgssvigt)

[2]
Bedømmelser
 • 30-05-2011
  Den er meget god, men på en "ganske god" måde =)
 • 14-06-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  kmækfdæklævklækkvlkvlvkdlævkdæ