SOP: Apple i Danmark i Engelsk A og Afsætning A

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A, SOP)
 • 7
 • 34
 • 8778
 • PDF

SOP: Apple i Danmark i Engelsk A og Afsætning A

SOP der går i dybden med Apples muligheder og udstrækning på det danske marked, og i Danmark generelt – Opgaven benytter sig af Engelsk A og Afsætning A til at udføre undersøgelsen.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 5
Situationsanalyse 6
Generelt om Apple 6
Interne 7
Eksterne 8
Generelle markedsforhold 8
Efterspørgselsforhold 8
Konkurrenceforhold 9
Apple's iPhone i skydeskivemodellen 9
Konkurrenceformen på markedet 10
OT Analyse 11
iPhone og dens markedsføringsstrategi 11
Om iPhone 11
Konkurrencestrategi 12
Målgruppestrategi 12
Posistionerings strategi 12
De 4 P'er 12
Det danske og amerikanske marked 14
Apple på det amerikanske marked 14
Apple på det danske marked 14
Forskelle og ligheder på det amerikanske og danske marked 15
Promotion 15
Price 15
Product 16
Place 17
Påvirkning af parametermix 17
Innovation og udvikling 18
Vækstsstrategi 19
Udvikling 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23
Bilag 1 - Situationsanalyse 24
Bilag 2 - Skydeskivemodellen 25
Bilag 3 – Konkurrenceformer 26
Bilag 4 – Konkurrencestrategi 26
Bilag 5 – Promotionstrategi 27
Bilag 6 – Værdikæden 27
Bilag 7 – Ansoff's vækstmatrix 28

Uddrag

"Jeg vil i min rapport lave en analyse af Apple på det danske marked, herunder en situationsanalyse, og et billede af virksomhedens markedsføringsstrategi i forhold til deres produkt iPhone.

Jeg vil i opgaven ikke komme ind på generelle brancheforhold, som vil kunne belyses ved hjælp af Porters 5 forces, hvorimod jeg i situationsanalysen vil komme ind på generelle markedsforhold, efterspørgselsforhold og konkurrenceforholdene.

Desuden vil jeg også belyse disse forhold ved hjælp af en SW – OT analyse, som vil kunne redegøre for, hvordan interne og eksterne faktorer kan spille ind, set i forhold til Apple. I markedsføringsstrategien vil jeg belyse strategier som konkurrence, målgruppe og positionering, som vil give et godt billede af, hvordan iPhone bliver markedsført som produkt.

Udover ovenstående vil jeg kigge på kulturelle forskelle, der kan være på det amerikanske kontra det danske marked. Her vil jeg især sætte fokus på Apple på henholdsvis det danske og amerikanske marked, hvorefter jeg vil diskutere og vurdere kulturforskellenes indvirken ved hjælp af det samlede parametermix.
Ydermere vil jeg gør rede for, hvilken betydning innovation har for Apple.

Her vil jeg beskrive, hvordan innovation spiller en rolle for virksomheden Apple, og diskutere de mulige positive/negative ting dette kan bevirke. Derefter vil jeg inddrage Ansoffs vækstmatrix for at kunne belyse, hvordan de ved hjælp af produktudvikling stadig vil kunne bibeholde deres nuværende position på det danske marked.

Til sidst vil jeg lave en analyse, som afdækker fremtidige udviklingstendenser, set i forhold til den teknologiske og miljømæssige udvikling, der konstant finder sted. Jeg har valgt kun at komme med disse to forhold, da de er meget samfundsrelevante netop nu, og derfor vil blive en stor faktor i den fremtidige udvikling af Apples produkter.

Jeg har i min opgave valgt at ligge modellerne som bilag. Dog har jeg inddraget SW – OT modellen i selve opgaven, fordi dette bidrager til en bedre forståelse og samtidig bidrager det også til mere overskuelighed. De deciderede afsætningsmodeller er sat som bilag for at undgå, at rapporten bliver rodet."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Apple i Danmark i Engelsk A og Afsætning A

[12]
Bedømmelser
 • 22-02-2011
  Givet af Studerende på 5. år
  Umiddelbart ok opgave, dog meget beskrivende af de teoretiske modelllers betydning og ikke anvendelse af dataen i disse modeller. God til at få indblik i Apples historie, men empirien mangler autoriserede kilder.
 • 13-04-2010
  det var en god opgave med gode analyser, der har hjulpet...
 • 09-12-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god og meget beskrivende!!!
 • 09-06-2012
  Rigtig god opgave :)