Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)

 • EUD (og HG) 2. år
 • Andet
 • 12
 • 29
 • 8623
 • PDF

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)

En opgave om sygdommen Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS), som er udarbejdet til den afsluttende eksamen i forbindelse med Social- og sundhedsassistent-uddannelsen.

Problemstillinger

• Hvordan arbejder en SSA stimulerende i forhold til de fysiske, intellektuelle og kreative funktioner og hvordan udføre vi som SSA koordinerende og undervisende opgaver?
• Hvilke sundheds- og sygeplejeopgaver har en social- og sundhedsassistent, hos en borger med ALS og hvordan arbejder vi etisk og respektfuldt sammen med vores tværfaglige samarbejdspartnere, således at der sikres et godt arbejdsmiljø?
• Hvilke tilbud stilles der til rådighed for borgere med ALS og deres pårørende og hvordan kan vi som social- og sundhedsassistenter være med til at sikre, at disse tilbud altid er de optimale?

Studienets kommentar

Social- og sundhedsassistentuddannelsen 2010.

Indhold

Indledning 3
Problemstillinger 4
Amyotrofisk Lateral Sklerose 4
• Typisk ALS 6
• Progressiv Bulbær Parese, ALS 6
• Progressiv Muskelatrofi, ALS-mistanke 6
• Primær Lateral Sklerose, ALS-mistanke 6
Symptomatisk medicinsk behandling 7
Psykologiske aspekter 7
Identitet 8
Sygepleje 9
Dorothea Orem 10
• Støttende og undervisende sygepleje 11
• Delvis kompenserende sygepleje 11
• Helt kompenserende sygepleje 11
Evaluering 12
Etik 12
Etiske teorier 13
• Nytteetik 13
• Pligtetik 13
Aktivitet 14
Daglige aktiviteter 16
Samarbejde med fysioterapeut 17
Pårørende og de øvrige relationer 17
Undervisning 19
• Traditionel undervisning 20
• Opgaveløsning 20
• Projektarbejdsformen 20
• Problembaseret læring 20
Assimilation 20
Akkommodation 21
Arbejdsmiljø 21
Fysisk arbejdsmiljø 21
Psykisk arbejdsmiljø 22
Kemisk arbejdsmiljø 22
Social- og sundhedsassistentens kompetencer 23
Konklusion 25
Perspektivering 26
Evaluering af processen 27
Litteraturliste 29

Uddrag

Indledning

Amyotrofisk Lateral Skelrose (ALS) er en forholdsvis sjælden nervesygdom, der medfører lammelser af muskulaturen i ansigt, svælg, arme og ben. ALS er uhelbredelig og giver betydelig funktionsnedsættelse og indskrænkning af livsudfoldelsesmulighederne.

Vi har i dette afsluttende projekt valgt at skrive om en sygdom, som vi ikke tidligere har beskæftiget os med. ALS er en overset, men meget alvorlig sygdom. Det er i dag ikke muligt at helbrede ALS og det eneste tilbud til ALS-patienter, er behandling og lindring af symptomerne. Her har vi som social- og sundhedsassistenter en vigtig opgave i forbindelse med, at udføre og tilrettelægge sammensatte omsorgsopgaver samt at arbejde aktiverende ved at stimulere de fysiske, intellektuelle og kreative funktioner. Vi vil komme med en beskrivelse af, hvilke grundlæggende og forbyggende sundheds- og sygeplejeopgaver en social- og sundhedsassistent har omkring en borger med ALS.

Vi vil belyse forskellige problematikker i forhold til det, at leve med en kronisk sygdom. Hvilke udfordringer stilles borgeren og de pårørende overfor, når der stilles en diagnose, som borgeren skal leve med resten af livet. Hvordan accepterer man, at en sygdom inden længe tvinger en til, at tage afsked med livet?

ALS har et meget varieret forløb og det er derfor ikke muligt, at beskrive sygdommen og målgruppen generelt. Vi vil derfor fokusere på den typiske ALS og målgruppen er mænd i 40'erne, som er familiefædre og tidligere var erhvervsaktive. For vores målgruppe er sygdommen så fremskredet, at borgeren er kørestolsbruger og har brug for delvis kompenserende sygepleje.

Amyotrofisk Lateral Sklerose

Amyotrofi betyder ”svind af muskulatur”. Lateral betyder ”ud i siden” og henviser til de lange nervebaner, som befinder sig i sidestrengene i rygmarven. Sklerose betyder ”hårdhed” og henviser til at dele af rygmarven går til grunde og omdannes til hårdt arvæv.

Als har været kendt siden sidste halvdel af 1800 tallet, hvor den første gang blev beskrevet af den franske neurolog Charcots. I engelsktalende lande kaldes sygdommen ”Motor Neuron Disease” forkortet MND. I Danmark er prevalensraten for ALS 5-9 borgere pr. 100.000 borgere. Icidensraten pr. 100.00 borgere er 1-2 nye tilfælde pr. år, hvilket svarer til ca. 70 nye tilfælde om året. Dvs. at der i Danmark lever ca. 250-300 borgere med ALS. ALS regnes ikke for at være genetisk betinget, men i 5 % af tilfældene har andre i familien haft ALS. Ved denne familiære form for ALS, kan der påvises en ændring i arveanlæggene. ALS rammer næsten lige hyppigt overalt på jorden og den rammer som regel personer der er i den sidste halvdel af livet, men der er konstateret tilfælde af ALS helt ned til 25 års alderen. Mænd rammes halvanden gang hyppigere end kvinder... Køb adgang for at læse mere

Amyotrofisk Lateral Sklerose (ALS)

[2]
Bedømmelser
 • 04-03-2013
  En rigtig god opgave. Det kunne bare have været rart at der stod at de tog udgangspunkt i en foreskreven problemstilling og derfor ikke kommer rundt om den generelle patient med ALS. Meget af opgaven ser jeg også som skrevet generelt frem for specifik i forhold til denne borger eller patient med ALS.
 • 23-05-2013
  særdeles god opgave, meget inspirerende