Fattigdom og ulighed i USA og Danmark

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 18
 • 4049
 • PDF

Fattigdom og ulighed i USA og Danmark

I opgaven redegøres der for den amerikanske velfærdsmodel og hvad den består af. Opgaven analyserer de sociale uligheder og fattigdom der er forbundet med den liberale velfærdsmodel sammenlignet med den skandinaviske. Til sidst vurderes de to velfærdsmodellers svagheder og styrker.

Studienets kommentar

Du kan også læse om fattigdom og velfærdsmodeller i vores kompendier.

Indhold

Indledning 3
Redegørelse for den liberale velfærdsmodel 3
Analyse af sociale uligheder i USA og DK. 6
Californiens fattigdomsrate mm. 14
Vurdering af den amerikanske/liberale velfærdsmodel 16
Kildeliste 18

Uddrag

Indledning

Jeg vil i denne opgave redegøre for den amerikanske velfærdsmodel og hvad den består af. Jeg vil ligeledes klarlægge de sociale uligheder der er mht. til den liberale velfærdsmodel sammenlignet med den skandinaviske.
Jeg vil til sidst vurdere de to velfærdsmodellers svagheder og styrker.

---

Der findes flere måder hvorpå fattigdom kan måles. Man kan måle fattigdom i absolutte størrelser, eksempelvis indkomst pr. indbygger. En metode som allerede er velkendt i USA er at sætte en grænse på 2 dollar om dagen.

Ligeledes kan man opstille nogle relative krav til hvad fattigdom er. Her kan man se på fattigdom, og derefter sammenligne den med den generelle indkomst i befolkningen. Hvis en gennemsnitfamilie i Danmark eksempelvis tjener 350.000 kr. og en andens familie så tjener under 175.000 kr. er familien med indkomsten på under halvdelen af gennemsnitindkomsten altså efter dette relative fattigdomsbegreb fattig.

OECD og EU anvender sidstnævnte metode ovenfor til at definere hvor mange fattige der er i visse lande. OECD sætter en grænse ved 50% og EU ved 60%. Dvs. at hvis du tjener under 60% af gennemsnitindkomsten i det samfund du lever i, er du efter EU´s ”mening” fattig.

Som det ses ovenfor i figuren er fattigdommen USA sammenlignet med Danmark over 3 gange så stor(DK 5% - USA ca. 17%). Dette skyldes flere ting.

Først og fremmest skyldes det at Danmark opererer med den skandinaviske velfærdsmodel som sikre velfærdsydelser til alle, og ikke kun til en hvis procentdel af den fattige befolkning.

At USA også i denne graf tager den meget uheldige 1 plads er ligeledes fordi at man i USA har lavet sin egen fattigdomsdefinition som er meget ”hårdere” end eksempel EU og OECD´s.

Man har taget en gennemsnits familie madbudget, og hvad der herefter bør være tilovers... Køb adgang for at læse mere

Fattigdom og ulighed i USA og Danmark

[2]
Bedømmelser
 • 29-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  super ..................................................
 • 17-03-2014
  Opgaven giver et fint overblik og analysen er god