SSO om Amerikanernes forhold til skydevåben

SSO om Amerikanernes forhold til skydevåben

Indledning
Der har i mange år været store diskussioner, både i og uden for USA, om amerikanernes forhold til skydevåben samt den gældende lovgivning på området. Især efter massakren på Columbine High School og sagen om en 6-årig dreng der skød en jævnaldrende pige, har resten af verden vendt blikket mod guds eget land, og befolkningens og statens afslappede holdning til skydevåben. Retten til at eje et skydevåben er printet ind i amerikanernes psyke og at fratage dem denne ret, eller at begrænse udbredelsen af skydevåben vil blive en meget svær opgave

I min opgave vil jeg se på amerikanernes forhold til skydevåben. Jeg vil begynde med en redegørelse for amerikanernes ret til at bære våben. Derefter vil jeg se på den nuværende lovgivning. Hvilke nationale love der gælder og hvilke lovgivningen der er gældende fra stat til stat. Efter at have fastlagt hvordan den amerikanske våbenlovgivning ser ud, vil jeg analysere hvilke konsekvenser de gældende love har for det amerikanske samfund. Har USA virkelig flere mord end resten af verden? Og hvis dette er tilfældet, er det kun våbenlovgivningens skyld? Kan medierne spille en rolle? Til slut vil jeg vurdere behovet for eventuelle ændringer i den amerikanske loven, og konkludere på de ovenfor nævnte punkter.

Indhold

Indholdsfortegnelse 2
Indledning 3
Delopgave 1 3
1.1 amerikanernes ret til at bære våben 3
1.2 to måder at tolke ”the second amendment” 4
Delopgave 2 5
2.1 et våbensamfund 6
2.2 lovgivningen 6
2.2.1 aldersgrænse 7
2.2.2 våbentilladelse og ”the brady bill” 7
2.3 organisationer for og imod 9
2.4 konsekvenser af gældende lovgivning 10
2.5 myrdet – ved en tilfældighed 11
2.6 mediernes rolle og den amerikanske frygt 13
Delopgave 3 15
3.1 ændringer I lovgivningen 15
3.2 ændringer I holdninger 17
Konklusion 17
Bilag 19
Litteraturliste 23

Uddrag

Delopgave 1
I denne første del af opgaven afdækkes den oprindelige amerikanske ret til at bære våben.
Først vil jeg se på hvornår, hvorfor, af hvem osv. denne ret blev indført, og derefter redegøre for retten. I anden del af delopgave 1 vil jeg se på de to forskellige måder at tolke de skrevne ord.
1.1 Amerikanernes ret til at bære våben
Amerikanernes trang til at bære våben stammer helt tilbage fra da forfatningen, den amerikanske grundlov, blev skrevet. Efter Thomas Jefferson, USA's daværende præsident, havde underskrevet forfatningen og dens indhold var blevet kendt af offentligheden, blev der noget røre. Hvad hvis præsidenten ville satse på elitetropper når der var krig, og disse tropper så tog våbnene fra den øvrige befolkning? Flere modstandere mente dette. Alle der var i stand til at bruge et våben, skulle have lov til at eje et . Dette ville også betyde at befolkningen, hvis de blev undertrykt af regeringen eller af en besættelsesmagt, ville kunne gøre oprør. Dette var et meget vigtigt argument, da erindringerne om de britiske krænkelser af menneskerettighederne før og under revolutionen stadig var friske. Alt i alt var der stor tilslutning til at ændre på indholdet af forfatningen blandt hele den amerikanske befolkning, og Thomas Jefferson blev derfor tvunget til at lave en række tilføjelser til forfatningen, en ”Bill of Rights”. En række borgerrettigheder der ikke måtte overskrides.
Den 25. september 1789 gik den første amerikanske kongres så i gang med at udarbejde ”the Bill of Rights”, de 10 første tilføjelser til den amerikanske forfatning, og to år efter, den 15. december 1791 ... Køb adgang for at læse mere

SSO om Amerikanernes forhold til skydevåben

[11]
Bedømmelser
 • 06-03-2005
  den den står på dansk ikk engelsk.. hva fanden ka jeg bruge det til....
 • 28-08-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Virkelig virkelig god! Men kunne godt være lidt svær at finde rundt i!
 • 06-12-2010
  god nok, eller rigtigt god
 • 03-05-2009
  Rigtig god,fortæller meget.