Alternative Energikilder i Danmark - Rapport i NG

 • STX 2.g
 • Naturgeografi C
 • 12
 • 17
 • 4491
 • PDF

Alternative Energikilder i Danmark - Rapport i NG

Dette er en rapport i NG om alternative energikilder i Danmark. Vi kommer omkring følgende alternative energikilder: vindenergi, solenergi, vandkraft, bølgeenergi og bioenergi.

Indhold

Vindenergi
Solenergi
Vandkraft
Bølgeenergi
Bioenergi
Udviklingen i det danske energiforbrug med grafer og kilder 1970-2010.
Sammenlign Danmarks energiforbrug/-fordeling med et af vore nabolande og
kommentér dette.
Prisudviklingen på el i Danmark analyseres – kom herunder ind på begrebet grønne
afgifter.
Konklusion

Uddrag

Verdens voksende forbrug af kul, olie og gas medfører udledning af drivhusgasser, som forandrer Jordens klima. Teknisk set er det muligt at undvære kul, olie og gas, men det er en yderst kompliceret opgave, at gennemføre en omstilling til alternativ energi, bl.a. på grund af at opvarmningen af jorden går meget stærkt, så der er kun kort tid til at gennemføre en omstilling i. De store syndere i den globale opvarmning er altså kul, olie og gas. Den opvarmning som de er med til at forårsage medfører klimaforandringer, som har voldsomme konsekvenser. Den forøger risikoen for mange mange naturgeografiske faktorer såsom: hedebølger, tørke, vandmangel, skovbrande, oversvømmelser, kraftige storme, og nedbrydning af kysterne etc... Køb adgang for at læse mere

Alternative Energikilder i Danmark - Rapport i NG

[5]
Bedømmelser
 • 18-01-2012
  Rigtig god! Jeg skulle skrive en opgave om vedvarende energi og især vindenergi/kraft og kunne bruge denne opgave meget!
 • 26-01-2015
  en fin rapport, hvor der også beskrives fordele og ulemper ved de forskellige former for energi
 • 24-04-2014
  Den har hjulpet mig i naturgeografi
 • 07-10-2012
  Givet af HHX-elev på 2. år
  En utrolig grundig rapport og en rigtig god inspirationskilde!!!!