Alternative Energikilder i Danmark - Rapport i NG

Se flere bedømmelser 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6 (5 bedømmelser)
Opgaven er kvalitetssikret af redaktionen på Studienet.dk.

Uddannelse

STX 2.g

Fag

Naturgeografi C

Karakter

12

Antal sider

17

Antal ord

4491

Filformat

PDF

Alternative Energikilder i Danmark - Rapport i NG

Dette er en rapport i NG om alternative energikilder i Danmark. Vi kommer omkring følgende alternative energikilder: vindenergi, solenergi, vandkraft, bølgeenergi og bioenergi.

Indhold
Vindenergi
Solenergi
Vandkraft
Bølgeenergi
Bioenergi
Udviklingen i det danske energiforbrug med grafer og kilder 1970-2010.
Sammenlign Danmarks energiforbrug/-fordeling med et af vore nabolande og
kommentér dette.
Prisudviklingen på el i Danmark analyseres – kom herunder ind på begrebet grønne
afgifter.
Konklusion

Uddrag
Verdens voksende forbrug af kul, olie og gas medfører udledning af drivhusgasser, som forandrer Jordens klima. Teknisk set er det muligt at undvære kul, olie og gas, men det er en yderst kompliceret opgave, at gennemføre en omstilling til alternativ energi, bl.a. på grund af at opvarmningen af jorden går meget stærkt, så der er kun kort tid til at gennemføre en omstilling i. De store syndere i den globale opvarmning er altså kul, olie og gas. Den opvarmning som de er med til at forårsage medfører klimaforandringer, som har voldsomme konsekvenser. Den forøger risikoen for mange mange naturgeografiske faktorer såsom: hedebølger, tørke, vandmangel, skovbrande, oversvømmelser, kraftige storme, og nedbrydning af kysterne etc... [læs mere nu]