Alternativ energi - Vindmølle

 • HTX 1. år
 • Teknologi A, Samfundsfag B
 • Ingen givet
 • 15
 • 2751
 • PDF

Alternativ energi - Vindmølle

Denne rapport er en tværfaglig rapport som inddrager fagene teknologi og samfunds fag. Der for vil der være både tekniske oplysninger og samfundsmæssige prægede oplysninger. Rapporten har emnet alternativ energi. Her efter kommer vi ned i under emnet vindmøller. I den samfunds mæssige del vil jeg komme ind på økonomien i en vindmølle. I den tekniske del vil jeg fortælle om den mere mekaniske del i en vindmølle, hvordan den virker.

Problem formulering

I denne vil jeg komme ind på følgende punkter.
• Hvor må man sætte vindmøller op ?
• Kan man modtage tilskud af staten til vindmøller?
• Hvordan er økonomien i en vindmølle
• Har det nogen betydning for dyre livet ?
• Hvordan fungere en vindmølle ?
• Hvad er der af vedligeholdes , og drift ?

Indhold

Indholdsfortegnelse 2
Forord 3
Problemformulering 3
Sådan fungerer vindmøllen 3
Når møllen starter 3
Elnet: 3
For meget vind: 3
For lidt vind: 3
Bremsesystemet 3
Vinge bremsen: 3
Mekaniske bremse: 3
Kontrolsystemet 3
Vedligeholdelse 3
Fugle og vindmøller 3
Forstyrre fuglene: 3
Hvor kan vindmøller sættes op 3
Tilskud/økonomi I en vindmøllen 3
Konklusion 3

Uddrag

Sådan fungerer vindmøllen


En vindmølle er lavet for at man kan producere mekanisk energi ved hjælp af den energi som er i vinden. Det som driver vindmøllen er dens vinger. Her er det store skridt at man bruger aerodynamiske vinger. Det er det samme princip man bruger i fly industrien. Det er ikke kun vinden der trykker på vingen der for den til at dreje, men den måde den passere vingen. Den er formet så den er tyk foran. Der vil så dannes et undertryk på den en side. Vingen bliver der ved suget op. For at vinden kan mødes på den anden side af vingen skal vinden på den ene side passere hurtigere, og det er det som danner undertrykket. At der ikke er lige meget vind på begge sider.

Den relative vindhastighed er en sammensat vindretning, som er beregnet ud fra at vingerne rotere, og den vind som rammer vingerne.
Men der er jo også andet i møllen. Jeg vil fortælle


Dette er en mølle set ude fra, jeg vil komme nærmere ind på hvad de forskellige ting er. Men dette er kun for at give et over ordnet billede til at forstå den videre læsning. Så man mere visuelt kan se hvad der bliver talt om.


Når møllen starter

Det første møllen gør er at dreje sig op i vinden, så den her vinden lige ind på sig. Det sker ved at der er en føler som kan måle hvor vinde kommer fra, man kan sameligne det med en vindpil som bruges på både. Når vingerne er begyndt at rotere kommer der en hvis aerodynamik som gør at den kan rotere hurtigere.
Elnet:
Møllen kobles nu ind på vores el net så vi kan få strøm. Møllen bliver nød til at holde en bestemt frekvens nemlig 50 hertz, da det er den... Køb adgang for at læse mere

Alternativ energi - Vindmølle

[9]
Bedømmelser
 • 20-04-2016
  Givet af EUX-elev på 2. hovedforløb
  Meget dårligt rapport. Korrekturen er dårlig. Metoderne er dårlige. Kan ikke anbefale dette.
 • 06-04-2010
  Gode relevante emner om vindmøller og alternativ energi!
 • 09-10-2006
 • 07-03-2006
  så sagt før. lige til at lukke op og skide i.