Solceller af brombær

 • HTX 2. år
 • Teknologi A
 • Ingen givet
 • 20
 • 4249
 • PDF

Projekt: Solceller af brombær

Projektet er skrevet med henblik på at få indsigt i, og forståelse for hvordan man kan udnytte vejret, herunder er alternative energi kilder yderst centralt. Vi har i projektet koncentreret os om solceller, og igen yderligere koncentreret os om brombærsolceller (PEC).

Indhold

Indhold 3
Projektbeskrivelse (Fælles) 5
Problemanalyse 5
Problemformulering 5
Projektafgrænsning 6
Problemtræ 6
Vedvarende Energi kilder (Andreas) 7
Solcelle typer 11
Den ”almindelige” solcelle – Si-solcelle (Kasper) 11
PEC-cellen (Andreas) 12
Produktet 14
Fremstilling af brombær(PEC) solcelle (Fælles) 14
Materialeliste 14
Fremstilling af TiO2 lag 14
Tilsætning af farvestof 15
Forberedelse af katoden 15
Samling af solcellen 15
Fremstilling af kobber-solcelle (Fælles) 16
Materialeliste 16
Fremstilling 16
Test af solceller (Kasper) 17
Basis test – virker solcellen? 17
(U,I) karakteristikker. 17
Resultater (Kasper) 17
PEC-celle 17
Kobbersolcelle 18
Konklusion af forsøgene 18
Livscyklusvurdering (Kasper) 19
MEKA 19
Konklusion af livscyklus 19
Konklusion (Kasper) 20
Litteraturliste 20
Billeder 21

Uddrag

Projektbeskrivelse
Problemanalyse
Der er mange muligheder for udnyttelse af vejret, men tilsyneladende ikke den store interesse for udnyttelse af denne ressource. Af energikilder i vejret kan bl.a. nævnes både sol-, vind-, og vand energi.
Vores samfund i dag er meget afhængig af energi eks. strøm og varme. Det er en kendsgerning, at de fossile brændstoffer som olie, kul og gas ikke er vedvarende; der er ikke uendelige mængder. Dette bliver et stort problem i fremtiden , da den hurtige udvikling i ulandene vil medføre en voldsom stigning i energiforbruget. Dermed er det vigtigt for vores samfund at finde og udvikle nye måder at skaffe vedvarende og miljørigtig energi på.
Der er gjort mange forsøg på at løse problemet, således har mange forskere beskæftiget sig med solenergi, vandenergi samt vindenergi. Den eneste der dog rigtig er slået igennem er vindenergi, solenergi er ved at vinde frem. Ligeledes er brændselsceller på vej frem, man regner f.eks. med at størstedelen af transportenergien kommer fra vedvarende energikilder, jf. brint.
Vi vil i vores projekt koncentrere os om solenergi. Da man kan forestille sig der stadig er en del forskning inden for området, for at optimere energi udvindingen., samt hvor meget miljøet bliver påvirket under fremstilling af solceller/solfangere.
Problemformulering
På baggrund af ovenstående, vil vi beskæftige os med:
• Hvad er der af muligheder for forskellige typer af alternativ energi?
• Er der en realistisk mulighed for at kunne forsyne hele Danmark med alternativ energi?
• Hvilke omkostninger ville der være ved dette?
• En historisk gennemgang af vores energiforbrug samt udnyttelse.
• Bremser økonomien forskningen?

• Hvordan fremstilles solceller
• Og kan det gøres mere miljøvenligt?... Køb adgang for at læse mere

Solceller af brombær

[4]
Bedømmelser
 • 29-11-2004
  Den fylder slet ikke så meget som der står der skulle gøre. stabilt 8 tal til 1.g niveau, men ikk mere! mange mangler mht efterbehandling
 • 06-11-2015
  Rigtig fin rapport, som kommer godt rundt omkring det hele
 • 23-05-2007
  okay opgave ikke super
 • 12-12-2005
  rigtigt god