Typer af ledsætninger | AP Noter

  • STX 1.g
  • AP
  • 3
  • 476
  • Word2007

Typer af ledsætninger | AP Noter

Opgaven her indeholder noter om forskellige typer af ledsætninger, som er gennemgået i AP.

Notatet kommer ind på substantiviske ledsætninger, adjektiviske ledsætninger, adverbielle ledsætninger samt analyse af ledsætninger.

Indhold

Typer af ledsætninger
a. Substantiviske ledsætninger
b. Adjektiviske ledsætninger
c. Adverbielle ledsætninger
Generelt om ledsætninger

Uddrag

For at få overblik over de forskellige slags ledsætninger inddeler man dem i tre hovedgrupper: substantiviske, adjektiviske og adverbielle ledsætninger:
a. Substantiviske ledsætninger
Substantiviske ledsætninger erstatter som led i sætningen et substantiv. Disse ledsætninger kommer hovedsagelig til at fungere som enten subjekt eller direkte objekt i den helsætningen:
Subjektssætninger: At hun sagde ja, var et mirakel.
Objektssætninger: Han håbede, at hun sagde ja.
I den første helsætning er ledsætningen... Køb adgang for at læse mere

Typer af ledsætninger | AP Noter

[1]
Bedømmelser
  • 13-06-2009
    meget fin