Alle EØ noter | Erhvervsøkonomi i videnssamfundet af Michael Andersen

 • STX 3.g
 • Erhvervsøkonomi C
 • Ingen givet
 • 32
 • 8509
 • PDF

Alle EØ noter | Erhvervsøkonomi i videnssamfundet af Michael Andersen

Noterne tager udgangspunkt i bogen "Erhvervsøkonomi i videnssamfundet" af Michael Andersen.

I starten af hvert af de ovenstående afsnit, står der hvilke sider der er blevet brugt, samt hvilken ekstern litteratur; eksempelvis artikler.

Noter til hele årets pensum med emnerne:
- Iværksætteri
- Markeder, brancher samt strategi
- Markedsføring
- Ledelse og organisation
- Regnskab, investering og financiering

Uddrag

Iværksætteri
Artikler:
JyllandsPosten 120810: IC-Companys er klædt godt på
JyllandsPosten 100810: Tøjvirksomheder mister dansk salg
Jyllandsposten 100810: Lagnt igen for dagligvarer på nettet
JyllandsPosten 270810: Iværksætterlysten spirer i shippingbranchen
Lærebog:
s. 12 - 27, 37 – 44
s. 48-62
Figur 1; Erhvervsøkonomisk model (side 13).
Illustrerer hvordan man kan anskue sammenhængen mellem de forskellige byggeklodser – med særligt fokus på forholdet mellem virksomheder og marked.

Drivkræfter:
En virksomhed skal have en idé og en mål med det produkt de står for. Det skal adskille sig fra eventuelle konkurrenters produkter på den ene eller anden måde (f.eks. bedre kvalitet eller billigere). Ligeledes skal man kigge på markedet; hvad bliver der efterspurgt og i hvor høj en grad?
Rammevilkår:
De generelle vilkår som virksomhederne må tage udgangspunkt i. Arbejdskraftens kvalifikationer og kompetencer kan f.eks. variere fra land (kultur) til land. Skal også tages højde for teknologiske vilkår og samfundet; er både mænd og kvinder på ar-bejdsmarkedet, og hvordan er eventuelle børne-pasningsforhold og de øvrige familieforhold?
Virksomhederne:
Kan f.eks. være enkeltmandsejet eller et aktiesel-skab (juridisk form). Hvordan skal et overskud fordeles på ejerne, hvad sker der i en eventuel konkurssituation osv.? Motiverede medarbejdere (socialt system) og overblik over indtægter og udgifter (økonomisk system).
Omgivende institutioner:
F.eks. ved at melde sig ind i en bestemt arbejdsgi-verorganisation, for måske at dæmpe lønstignin-gerne – er derved med til at præge rammevilkåre-ne.

Markeder:
Handle i forhold til de øvrige udbydere (konkur-renter) og i forhold til de krav som kunderne stil-ler. Sker blandt andet ved at markedsføre sig selv. Strategi: hvordan vil man nå sine mål? Virksomhe-den er selv en kunde på det markede hvor den efterspørger råvarer og serviceydelser... Køb adgang for at læse mere

Alle EØ noter | Erhvervsøkonomi i videnssamfundet af Michael Andersen

[5]
Bedømmelser
 • 27-04-2016
  Det er helt klart noget, jeg kan bruge eksamens situationen.
 • 20-06-2012
  Meget god men der var for mange unødbendige ting ..
 • 20-06-2012
  Givet af HF-elev på 2. år
  Den er god til eksamens brug
 • 16-10-2011
  meget god inspiration