Alkoholmisbrug beskrivelse

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • Ingen givet
 • 5
 • 2046
 • PDF

Alkoholmisbrug beskrivelse

Alkoholmisbrug - kognitive og behavioristiske modeller.

Studienets kommentar

Opgave lavet på KU i 2003. Præcise uddannelse kendes ikke.

Indhold

Overblik over alkoholforbruget i Danmark
Alkohol og central nerve systemet
Arveligelighed af alkoholisme
Kort overblik over den behavioristiske og kognitive model
Klassisk betingning
Operant betingning
Social kognitiv teori
Kognitive Dissonans Teori
Konklusion
Litteraturhenvisninger

Uddrag

I Danmark har 80% af voksne et uproblematisk forbrug af alkohol, mens de resterende 800.000 drikker for meget, dvs. de drikker mere end det sundhedsstyrelsen råder nemlig 14–21 genstande ugentligt . Det anslås at i Danmark findes der mellem 200.000 og 280.000 voksne som er afhængige af alkohol, dvs. 5-7 % af befolkningen . Hver dansker har et forbrug på 12,1 L ren alkohol årligt. En svensker har et forbrug på 5,3 L årligt, og en nordmand et forbrug på kun 3,7 L. Alkoholisme er den tredje største årsag til døden, efter hjerte-kar sygdomme og kræft, og forårsager ca. 3000 dødsfald i Danmark hvert år (heraf 1200 tilfælde med alkohol som primær årsag.) Alkohol har samtidigt sit bidrag til psykosociale problemer. Dertil kommer skader, hvor alkohol er forbundet med trafikulykker, kriminalitet og AIDS.

Alkohol og central nerve systemet
Den almindeligste måde at indtage alkohol er i form af væske gennem munden. Det korrekte betegnelse for denne form er ethyl alkohol (C2H5OH) som yder et nedtrykkende effekt på centralnervesystemet. Alkohol faciliteter udskillelse af transmitterstof GABA (gamma-aminobutyric acid), som sætter sig på GABAA –receptoren, og tillader herefter influks af Cl-. Den øgede Cl- koncentration intracellulært hyperpolariserer cellen og gør den mindre excitabel. Der fås herved en nedtrykkende effekt.
Alkoholisme defineres som en måde at forholde sig til alkohol på, som er karakteriseret af, at man har mistet kontrollen over drikkeriet. Alkoholmisbrug kan forekomme, uden at der har udviklet sig en egentlig alkoholafhængighed (herom senere). Dette indebærer, at alkoholindtagelsen medfører, at... Køb adgang for at læse mere

Alkoholmisbrug beskrivelse

[18]
Bedømmelser
 • 10-12-2003
  den er virkelig genial! stort set ingen fejl, men man skal bare lige passe på hvis man ikke plejer at skrive en masse fremmede ord...
 • 17-08-2003
  opgaven er helt suveræn til folk der studere bl.a. teorier om alkoholmisbrug
 • 03-06-2014
  meget god til inspiration
 • 13-12-2010
  Givet af Studerende på 1. år
  god som information om alkoholmisbrug