SRO om alkohol i Biologi A og Kemi A

 • STX 2.g
 • SRO (Biologi A, Kemi A)
 • 12
 • 18
 • 5839
 • PDF

SRO om alkohol i Biologi A og Kemi A

SRO'en indeholder en generel redegørelse for hvad alkohol er, omsætningen af alkohol i kroppen, hvordan alkohol påvirker hjernen og en konklusion, omkring konsekvenserne.

Problemformulering:

Why is the use of alcohol a problem in Denmark?
- Account for the influence alcohol has on the body
(Inclusive the substance's chemical characteristics)
- Analyze alcohol habits in Denmark (who drinks – how much, which ages, social groups,...)
- Discuss the consequences of a large-scale use of alcohol – for each individual and for the society.

Studienets kommentar

Opgaven lever ikke helt op til de gængse krav, da abstractet bare er en engelsk oversættelse af opgaveformuleringen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 2
Alkohol 3
Ethanol 4
Omsætning i kroppen 4
Alkoholdehydrogenase 5
Cytochrom P450 6
Afhængighed 8
Påvirkning af hjernen 10
Binding til GABAA - receptoren 11
Den kemiske binding 12
NDMA-receptoren 13
Bivirkninger og konsekvenser 13
Unge og alkoholvaner 14
Konsekvenser for den enkelte og for samfundet 16
Konklusion 16

Uddrag

Indledning
Alkohol er et verdensberømt fænomen og en forankret del af de fleste kulturer. Det er det mest ud-bredte rusmiddel i verden , og allerede 6000 år før vores tidsregning opdagede mennesket den gyldne og berusende drik, som vi i dag kender som øl . Selv i Biblen i 1. Mosebog ses, at Noah var i besiddelse af alkohol med pinligheder til følge.
”v20 Agerdyrkeren Noa var den første, der plantede en vingård. v21 Da han drak af vinen, blev han beruset og blottede sig inde i sit telt.”
Omkring 200 år før vores tidsregning bliv vin produceret i store mængder af romerne, hvorimod øl og mjød var i fokus i vikingetiden. I 1100-tallet begyndte man at producere spiritus ved destillation og kun 100 år efter, var det, i Danmark, snaps, der blev produceret med inspiration fra kineserne og araberne.
Under industrialiseringen i 1800-tallet opstod der en ny samfundsklasse, arbejdsklassen, hvor hårdt arbejde, ussel løn og alkohol var hverdagen for næsten alle. Dette alkoholforbrug skyldtes blandt andet, at det frem til 1870'erne var almindeligt at modtage noget af sin løn igennem alkohol f.eks. snaps. Dette betød også, at kampen for bedre vilkår for de fattige blev en svær kamp, da alkohol var blevet en del af kulturen.
I årene 1900-1920 gennemførtes en ny lovgivning med henblik på at begrænse befolkningens alko-holforbrug. Der blev bl.a. gennemført kraftige afgiftsstigninger på alkohol, hvilket resulterede i stor nedgang i den danske befolknings alkoholforbrug, hvorefter forbruget holdt sig på et forholdsvis lavt niveau frem til 1950'erne.
Fra 1955-1980 blev alkoholforbruget tredoblet, hvilket betød, at hver dansker over 14 år i gennem-snit drak ca. 11,5 liter alkohol årligt, og herved blev Danmark et af de lande i Europa med det mar-kant største alkoholforbrug.
Forklaringen på denne enorme forandring i den danske alkoholkultur de seneste 50 år er velstands-stigningen. Det danske samfund udviklede sig fra et samfund, hvor det centrale var hårdt arbejde og sparsommelighed til et velfærdssamfund, hvor det centrale (i fritidskulturen) var nydelse og for-brug. Et eksempel på dette er blandt andet, da arbejdsugen blev nedsat fra seks til fem dage, hvilket medførte at danskerne hermed fik en ekstra fridag.
Derudover skyldtes udviklingen også at kvinder og unge begyndte at drikke alkohol. I det traditio-nelle samfund var det ikke velset, at kvinder indtog alkohol og slet ikke, at de drak sig berusede, men med kvindernes indtog på arbejdsmarkedet i 1950'erne og i 1960'erne og deres nye selvbe-vidsthed, forandredes de traditionelle kønsroller. Konsekvenserne af dette var, at de danske kvinder i stigende grad begyndte at opføre sig ligesom mændene i forhold til alkohol.
Til sidst begyndte danskerne også at tage på charterrejser i udlandet, og derved lærte de flere af de udenlandske drikkeskikke at kende, hvilket blandt andet resulterede i, at flere danskere også be-gyndte at drikke på hverdage. Alt dette var, sammen med lave afgifter på vin, med til at gøre Dan-mark til et land, hvor alkoholen fik en større og større betydning i samfundet... Køb adgang for at læse mere

SRO om alkohol i Biologi A og Kemi A

[4]
Bedømmelser
 • 18-02-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  En dybdegående opgave om alkohol. God.
 • 23-01-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  opgaven var en fin hjælpende hånd
 • 19-11-2013
  Givet af HFe-elev på 2. år
  god opgave, hjælp en godt på vej
 • 21-03-2013
  God :-) RIGTIG GOD.....