Opgave 1: Algeopblomstring i Østersøen - Biologi A STX - Maj 1999

 • STX 3.g
 • Biologi A
 • Ingen givet
 • 3
 • 900
 • PDF

Opgave 1: Algeopblomstring i Østersøen - Biologi A STX - Maj 1999

Vi besvarer opgave 1 "Algeopblomstring i Østersøen" fra eksamenssættet maj 1999 i biologi A på STX. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan mennesker kan forgiftes med algetoksiner og effekten af kvælstofudledningen til den centrale del Østersøen.

Indhold

A)
a. Forklar hvorfor det ofte er indtagelse af muslinger, som giver anledning til, at mennesker forgiftes med algetoksiner?
b. Forklar kort baggrunden for at saxitoxin giver de beskrevne virkninger.

B)
a. Giv en biologisk forklaring på, at planteplankton har behov for mere kvælstof end fosfor.
b. Forklar udviklingen og sammensætningen af planteplanktonet vist i figur 1. Inddragfigur 2.
c. Vurder på baggrund af figur 1 og figur 2 effekterne af at mindske kvælstofudledningen til den centrale del af Østersøen

Uddrag

Saxitoxin er et giftigt affaldsstof, som udskilles af blågrønalger og dinoflagellater
Da muslingerne spiser planteplankton, spiser se samtidig de forskellige toksiner som de indeholder, i vores tilfælde er det saxitoxin. Muslingerne har selv udviklet en modstandsdygtighed overfor toxinerne og tager derfor ikke selv skade.

Koncentrationen af giftstoffet, saxitonin, vil stige fra led til led i fødekæden. Dette skyldes at giftstoffet i den optagne føde ophobes i organismen, fordi det ikke kan udskilles så let som andre stofskifteprodukter.
Når menneskerne spiser muslingerne, bliver deres indhold af toksiner overført til mennesket. Toksinet bliver så akkumuleret (ophobet) i fedtet og til sidst, kan de medfører lammelser, åndedrætsbesvær og kredsløbsforstyrrelser.

Giftstoffet er upolært, dvs. meget lidt opløseligt i vand, men derimod meget opløseligt i andre stoffer som f.eks. fedt. Dette medfører at giftstoffet ikke udskilles via. Urinen, som andre fremmede stoffer hos mennesker og andre pattedyr bliver... Køb adgang for at læse mere

Opgave 1: Algeopblomstring i Østersøen - Biologi A STX - Maj 1999

[30]
Bedømmelser
 • 14-09-2008
  nogle opgaver var godt formulerede, mens andre kunne man ikke finde rundt i fordi man ikke forstod teksten. dog reddede du mi dag ved at give mig en overordnet idé om hvad lortet handlede om ;) brugbarT!!
 • 23-10-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Er enig i at opgaven mangler en opgaveformulering, men hvis man selv ligger inde med den, er det en kanon opgave ;)
 • 14-10-2013
  Fin opgave! god inspiration
 • 03-10-2011
  Lige hvad man skal bruge!