SRO om akvædukter og vandforsyning

 • STX 2.g
 • SRO (Fysik A, Historie A)
 • 7
 • 14
 • 2968
 • Word2007

SRO om akvædukter og vandforsyning

SRO i Fysik A og Historie A om akvædukter og vandforsyning.

Opgaveformulering
Derfor vil jeg så analyser Senecas brev til Lucilius (56). Derved vil jeg også undersøge udløbshastighedens afhængighed af rørets længde. Bagefter vil jeg så perspektiver emnet til en konkret term, som er Trajans termer, som man stadigvæk i dag kan se resterne af den. Til sidst, vil jeg fortælle hvilken betydning vandforsyningen til Rom har haft for befolkningen i løbet af årene.

Indhold

Indledning 3
Rom 3-4
Hvad er Akvædukt 4 Badeanstalterne eller termerne 4-5
Seneca skrev til Lucilius (brev nr. 56) 5-7
Forsøg med Hage poiseulles lov 8
Formål 8
Teori . 8-9
Udførelse 9
Målinger og databehandling . .9-11
Vi kan i dag se de betragtelige rester af Trajans Termer . . 11
Byen Roms Vandforsyning . 11-12
Konklusion 12
Litteraturliste 13

Uddrag

Indledning
Akvædukter og vandforsyning har nu været det foretrukne i Roms historie i hundredvis af år. Derfor er tiden inde til at fortælle om de gamle hyggelige badeanstalter, som har gjort et stort gavn for Rom fra de århundrede og i dag, som er blevet en stor del af Roms historie. ...

Hvad er Akvædukt
Akvædukt er en slags bro med rørledninger eller kanaler, der førte vand ind til byerne fra kilderne. Vandledninger eller akvædukter blev bygget i slutningen af det fjerde århundrede f.Kr., fik Rom (”sit vand fra kilder, brønde vandløb og Tiberen”) . Men i 312 f.Kr. blev Aqua Appia, den første romerske akvædukt. Det var censor Appius Claudius, der lagde navn til den første vandledning, Aqua Appia . Der blev i tidens løb bygget 11 vandledninger. Vandet kom fra bjergene i Rom, og størstedelen af strækningerne løb vandet af sted langs jorden. Når vandet kom til Rom blev det fordelt på flere ledninger, til de offentlige brønde, springvand og bassiner, til badeanstalter og til privathuse. Det var de færreste i Rom, der havde vand, de fleste måtte selv hente det ved brønde, der heletiden løb med vand fordi, ofte nåede vandforsyningene ikke ud til hele byens befolkning. Vand blev brugt til mange ting. Langt den største del af vandet gik til byens badeanlæg.

Badeanstalterne eller termerne
I slutningen af republikkens tid var badning blevet integreret del af det romerske byliv. For romerne var badning både en luksus og en nødvendighed. Alle romere elsker at komme i badehuset. Det er ikke bare et sted, hvor man vasker sig. Folk motionerer, får message, snakker forretning, går en tur, læser eller slapper bare af og sludder med venner. ”(Et bad blev mere betragtet som en fortjent fritidsbeskæftigelse for mænd end blot som en afvaskning eller ...

---

Forsøg med Hage poiseulles lov
Formål
Formålet med forsøget at undersøge udløbshastighedens afhængighed af rørets længde.
Teori
Som i teorien for Tømning af en beholder, skal under hele tømningen gælde at,
B ∙h`(t)=v ∙A
Udtryk (1) giver en formel til beregning v:
B ∙h`(t)= v ∙A
Ved at regne videre i udtryk (2), gøre vi det at vi isoler v, der vil stå:
v = B/A ∙ h`(t)
Så har vi isoler v for sig selv, og nu er vi nået til den formel vi skal bruge til beregning af v:
... Køb adgang for at læse mere

SRO om akvædukter og vandforsyning

[1]
Bedømmelser
 • 30-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Utroligt dårligt skrevet.

Materialer relateret til SRO om akvædukter og vandforsyning.