Aften-Sang (Aftensang) af Oehlenschläger | Analyse

  • Universitet el. Videregående 3. år
  • Andet
  • Godkendt
  • 13
  • 4730
  • PDF

Aften-Sang (Aftensang) af Oehlenschläger | Analyse

Analyse og fortolkning af digtet Aften-Sang (Afra 1805 af Oehlenschläger.

Opgaven befinder sig på et højere niveau end danskfaget på gymnasiet kræver, men den kan sagtens bruges som inspiration og hjælp til din egen opgave. Opgaven fokuserer på metrikken i "Aften-Sang", men tager også fat på sprog, tematik mm.

Studienets kommentar

Danskstudiet 2006

Indhold

Indledning
Forløb og metrik
Stil
Analysen
Tematik
Litteraturhistorisk placering og kort perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Adam Oehlenschläger er vel nok stadigvæk en af de kendteste danske digtere, og den gængse dansker vil uden tvivl kunne sætte ham i forbindelse med ”Guldhornene”, statuen foran Det Kongelige Teater og ikke mindst vores danske nationalsang. For danskerne er han med andre ord indbegrebet af den danske romantik. Hvad færre er klar over, er, at Oehlenschlägers store produktionsperiode strakte sig over få år i hans ungdom, og at han siden hen kæmpede for at bibeholde sin tidligere fastslåede position, som nyskabende digter.
Ikke desto mindre lykkedes det Oehlenschläger at føre universalromantikken ind i den danske bevidsthed, og den store fokus og fascination af naturen, kærligheden, kristendommen, følelser og ånd blev herefter en realitet. Derudover var han med til at præsentere nye versemål fra andre steder i Europa, og han eksperimenter dermed for dansk digtning med helt nye tendenser. Der vil i analysen også blive set nærmere på hans metrik i digtet ”Aften-Sang”.
Oehlenschlägers digtsamling ”Langelands-reise” indeholder alle disse elementer som natur, enhed og kærlighed, der skubber oplysningstiden til siden, og fokuserer på universalromantikkens nye tanker. Derfor vil disse være en stor del af omdrejningspunktet for analysen af digtet ”Aften-Sang” for at nå frem til bl.a. Oehlenschlägers livssyn og grundholdning i dette digt. Opgaven vil dog starte med en gennemgang og analyse af forløb, metrik og stil i digtet, inden den mere dybdegående analyse af digtet vil komme. Pga. opgavens længde vil der ikke være noget teoriafsnit, men eventuelle teorier vil blive indlemmet i det pågældende afsnit.

Forløb og metrik
Digtet består af syv strofer med seks vers i hver, og det kan inddeles i to dele, stroferne 1-4 og stroferne 5-7. Inddelingen sker på baggrund af forskelle i det indholdsmæssige og selve opbygningen.
Efter 4. strofe er der et kolon, som indikerer, at de følgende tre strofer er det ”Som siunges skal for os igien:” (4, 6). Dermed er der et direkte element fra digteres side, som adskiller de to dele. Stroferne 5-7 slutter desuden som de eneste i digtet med et udråbstegn i sidste vers, og de kommer dermed til at stå som en sammenhørende del i digtet pga. denne lighed. Disse elementer i opbygningen er med til at underbygge opdelingen af digtet. Derudover ses det, at omdrejningspunktet i de fire første strofer er naturen med hovedvægt på ord som sol, aftenrøde, aftenstunden, stråler osv. Det er altså naturen, som skaber rummet for digtet. I de sidste 3 strofer ændrer dette omdrejningspunkt sig imidlertid, da der her bliver fokus på Gud og Jesus i stedet for. Naturen er dog stadig til steder i disse strofer eks. i form af ”Nedgangne Sol! Husval min Barm” (7, 2), men det bliver nu ord som kærlighed, blod og afskedstime, som præger digtet. Rummet er i den sidste del altså ikke længere naturen men et religiøst rum med forbindelse til naturen. Dermed... Køb adgang for at læse mere

Aften-Sang (Aftensang) af Oehlenschläger | Analyse

[1]
Bedømmelser
  • 19-10-2012
    asdasdasdasdasdasdasd