Afstandskvadratloven - Rapport i Fysik A

 • STX 1.g
 • Fysik A
 • 12
 • 9
 • 1886
 • PDF

Afstandskvadratloven - Rapport i Fysik A

Rapporten beskriver afstandskvadratloven.

Forsøgets formål:
Formålet med dette forsøg er at undersøge, hvordan strålingsintensiteten aftager med afstanden til den radioaktive kilde.

Ved forsøget efterviser vi altså afstandskvadratloven i en praktisk sammenhæng, nøjagtig som vi gjorde i rapporten ”Afstandskvadratloven” fra d. 30. november 2010 – til forskel er der dog denne gang ikke brugt lys (fra elektrisk pære) men derimod radioaktiv stråling.

Studienets kommentar

Vær opmærksom på, at man ikke beviser ting i fysik - man sandsynliggør eller efterviser. Herudover burde afsnittet om fejlkilder og usikkerheder være udbygget.

Indhold

Forsøgets formål
Anvendt apparatur
Forsøgsopstilling
Forsøgets udførelse
Teori
Forsøgsresultater
Grafisk afbildning
Beregninger
Fejlkilder
Usikkerhed
Konklusion

Uddrag

Forsøgets udførelse
GM-røret og en holder til den -radioaktive Risø-kilde anbringes på skinnen. IMPO-tælleren sættes til at tælle i 60 sekunder. Baggrundsstrålingen måles 3 gange, hver gang 60 sekunder. Herefter bestemmes gennemsnittet (som helt tal).
Kilden anbringes i holderen og tælletallet måles i 60 sekunder. Afstanden fra et bestemt sted på foden til kildeholderen til et bestemt sted på GM-røret måles (denne afstand bruges som udgangspunkt idet man hele tiden går et antal cm væk fra netop dette punkt).
Der foretages herefter målinger med forskellige afstande mellem kilden og GM-røret. Da det er bedst med få målinger ved store afstande og mange målinger ved små afstande, bestemmes det at, kilden ved første måling efter vores udgangspunkt skal 1 cm længere ud, ved måling nummer 2 efter udgangspunktet skal kilden 2 cm længere ud osv.
Måleresultaterne noteres i et skema, hvor der også udregnes et korrigeret måletal (fratrukket baggrundsstrålingen)... Køb adgang for at læse mere

Afstandskvadratloven - Rapport i Fysik A

[2]
Bedømmelser
 • 31-10-2014
  rigtig god gav en rigtig god analyse og hjælp :)
 • 26-01-2013
  Den var OK. Man kan godt bruge noget af det.