SRP: Afkolonisering og Global Ulighed i Samfundsfag og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
 • 7
 • 26
 • 9000
 • PDF

SRP: Afkolonisering og Global Ulighed i Samfundsfag og Historie

SRP'et indeholder en redegørelse af Tanzanias og Kenyas økonomiske udvilking efter afkolonisering. derudover indholder den en redegørelse af ulighedsmål (gini-koefficent, BNP, HDI-index mm) - Opgaven er skrevet i fagene Samfundsfag A og Historie A.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Forside, Abstract, Indholdfortegnelse s. 1, 2, 3
Indledning s. 4
Økonomisk og politiske strategier s. 5
• Kenya før og efter afkoloniseringen s. 5
• Tanzania før og efter afkoloniseringen s. 8

Økonomisk konkret udvikling s.11
• Kenya s. 12
• Tanzania s. 13

Ulighedsmålestokke s. 15
• Bruttonationalprodukt s. 15
• Gini-koefficient s. 16
• Human Development Index s. 17

Uligheder mellem Afrika og de vestlige lande s. 17
• Tabel s. 18
• Analyse af tabel s. 19

Årsager til ulighed s. 20
• Gæld s. 20
• Handel s. 20
• Arbejde s. 20
• Geografiske forhold s. 21
• Fattigdom s. 21
• Robert Guest s. 21


Muligheder for at reducere ulighederne s.22
• FNs 2015-mål s. 22
• Konvergensteorien s. 22
• Liberale globaliseringsoptimister s. 23
• Pessimistiske globaliseringskritikere s. 23
• Robert Guest s. 24

Konklusion s. 24


Litteraturliste s. 26

Uddrag

"Indledning:
Stort set hele Afrika har været præget af den europæiske kolonisering fra 1880´erne, og på trods af afkoloniseringsbølgen fra starten af 1960'erne er Afrika stadig en af verdens fattigste regioner hvor mange millioner mennesker lever under fattigdomsgrænsen.

I den første periode efter afkoloniseringen var der en lille fremgang, men fra begyndelsen af 1970'erne begyndte problemerne at spidse til i Afrika, især i landene syd for Sahara. For det første voksede befolkningstallet fra 300 mio. til 700 mio. på 33 år, samtidig med at den gennemsnitlige levealder faldt, og den store befolkningsvækst og forskydning i levealder medførte store problemer med at mætte og huse Afrikas befolkning. For det andet bevirkede oliekrisen at produktionsomkostningerne steg, og udsalgsprisen på råvarerne faldt hvilket betød faldende indtægter for de afrikanske lande.

Landene syd for Sahara har fået udviklingsbistand. Men på trods af denne, såvel bilaterale som multilaterale bistand, er der intet der tyder på at der er ved at ske en mærkbar forbedring som det fx er set i Kina. Hvorfor udviklingslandene (ulandene) er så fattige i forhold til de industrialiserede lande (ilande), er der mange forklaringer på.

Årsagerne skal bl.a. søges i både naturmæssige forudsætninger, internationale påvirkninger fra kolonitiden til i dag samt interne forudsætninger i det enkelte land.

Jeg vil i min opgave gøre rede for de økonomiske og politiske strategier der blev valgt af henholdsvis Kenyas og Tanzanias daværende regering i forbindelse med uafhængigheden, for derefter at se hvordan den konkrete økonomiske situation har udviklet sig og redegøre for landenes økonomiske situation i dag.

Dernæst vil jeg præsentere forskellige måder at måle ulighed på og herefter sammenligne Afrika og Vesten. Til sidst vil jeg diskutere årsagerne til ulighederne og vurdere hvilke muligheder der er for at reducere disse."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Afkolonisering og Global Ulighed i Samfundsfag og Historie

[2]
Bedømmelser
 • 31-03-2011
  hfgnhdnhdg h ddhn dnh dhg
 • 17-03-2014
  God og gennemarbejdet