Analyse og fortolkning af "Ægtestand"

 • HHX 3. år
 • Dansk A
 • 10
 • 5
 • 1654
 • PDF

Romananalyse: Analyse og fortolkning af "Ægtestand"

Analyse og fortolkning af Thomasine Gyllembourgs roman "Ægtestand". Opgaven fokuserer især på temaer, fortæller, karakteristik af hovedpersoner og tekstens forhold til romantikken og Biedermeier.

Studienets kommentar

En rigtig god og velskrevet opgave. Hvis opgaven skulle have haft et 12-tal, skulle den dog være gået noget dybere ned i analysen. Fx kunne eleven med fordel være kommet omkring romantikkens dannelsesideal for både mænd og kvinder, og hvordan disse kommer til udtryk i teksten.

Uddrag

”Ægtestand” er en roman skrevet af Thomasine Gyllembourg i 1835 og hører ind under Biedermeier-romantikken.

Thomasine Gyllembourg blev født i 1773 i en velhavende borgerfamilie i København. Hun levede i en tid, hvor store danske kunstnere blomstrede, men både på grund af hendes køn og hendes baggrund, var hun ikke forudbestemt til en beskæftigelse med pen, blæk og papir. Thomasine Gyllembourg debuterede som forfatter i en meget sen alder. Hun var 53 år, fraskilt og gift igen, enke og mor til forfatteren Johan Ludvig Heiberg (1791-1860). Hendes søn var fra start til slut en meget central og nødvendig mellemmand mellem forfatteren og hendes publikum, idet at hun selv insisterede på at være anonym. Han bragte hendes historier i sit tidsskrift Kjøbenhavns flyvende Post (1827-1837) og først efter hendes død i 1856, blev det officielt, at det var hende, som gemte sig bag fortællingerne. Hun blev yderst populær blandt sit læsende publikum i hovedstaden, hvor også størstedelen af hendes værker foregår.
Gennem sit liv traf Thomasine Gyllembourg nogle valg -ud over forfatterskabet- som satte hende udenfor datidens normer og forventninger til en kvinde. Efter at hendes første mand var blevet landsforvist og de havde levet adskilt i mere end et år, søgte hun om skilsmisse. Manden ydede stærk modstand, men måtte til sidst give sig.

Thomasine Gyllembourgs fortællinger handler ofte om at kvinderne i historien finder dig til rette -modsat hende selv-. Hun er påvirket af Biedermeier synet, hvor der ikke er nogen ridser i lakken. Hun skriver om behersket virkelighed forstået på den måde, at hun ofte beskriver miljøer, hvor den bedrestillede hjælper den dårligt stillede. Den fattige besidder ofte gode... Køb adgang for at læse mere

Analyse og fortolkning af "Ægtestand"

[15]
Bedømmelser
 • 20-02-2006
  Generelt set ganske udemærket. Man savner lidt at konkrete eksempler bliver inddraget fra teksten, og maglen på fodnoter virker irriterende. Selve analysen er lidt tynd, men okay.. 9 her fra..
 • 26-05-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Fantastisk analyse. Rigtig god, hvis man hurtigt skal vide noget om romanen.
 • 13-10-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  God opgave med fin sammenhæng
 • 24-04-2013
  Givet af 1.g'er på STX
  Udemærket opgave. Mangler lidt sammenhæng.