SRO om Acceleration

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik A, Matematik A)
  • 10
  • 21
  • 3390
  • PDF

SRO om Acceleration

SRO i Fysik og Matematik om acceleration.

I udgangspunkt i Galileis første og anden faldlov, er der lavet tre forskellige forsøg, som har relation til lovene. Resultaterne for forsøgene er herefter blevet bearbejdet .

Opgaveformulering p
I denne opgave skal du redegøre for den fysiske og matematiske beskrivelse af accelereret bevægelse i en og to dimensioner. De gennemførte forsøg skal omhandle ét eller flere legemers accelerationsbevægelse i frit fald, vandret kast, samt forsøg med Galileis faldrende. Disse resultater skal bearbejdes på matematisk vis, med udgangspunkt i den teoretiske del af fysikken.

Lærers kommentar

En del at arbejde med, inden Studieretningsprojektet og for lidt med i matematikdelen. Men frem for alt nydeligt og let at læse og forstå.

Indhold

Abstract in English
Indledning
Acceleration
Galileis love
Abstraktion
Idealisering
Funktioner
Teori
Forsøg med strimmel
Forsøg med kanon
Forsøg med Gallileis faldrende
Materialer
Fremgangsmåde
Forsøg med strimmel
Forsøg med kanon
Forsøg med Gallileis faldrende
Resultater/Udregninger
Forsøg med strimmel
Forsøg med kanon
Forsøg med Gallileis faldrende
Konklusion
Litteraturliste
Links
Bilag

Uddrag

Indledning
I denne opgave vil jeg redegøre for den fysiske og matematiske beskrivelse af accelereret bevægelse i en og to dimensioner. Forsøgene som jeg vil gennemføre vil omhandle ét eller flere legemers accelerationsbevægelse i frit fald, vandret kast, samt forsøg med Galileis faldrende. Disse resultater er blevet bearbejdet på matematisk vis, med udgangspunkt i den teoretiske del af fysikken. Hermed har jeg ud fra mine forsøg og udregner kunnet bekræfte Galileis første og anden lov for accelereret bevægelse. Vi vil med tre forskellige forsøg også beregne farten for de objekter, som vi måler på. Herefter vil vi med hjælp fra forskellige regressioner, vise at der en sammenhæng mellem tiden og strækningen.

Galileo Galilei (15. februar 1564 - 8. januar 1642) var en italiensk fysiker, filosof og astronom. Galilei blev født i den italienske by Pisa, hvor han som 17-årig begyndte at studerede medicin, på byens universitet. Han vendte sig dog hurtig til matematikken og i 1585-87 skrev han sine første afhandlinger om tyngdepunktsbestemmelser. Galilei fandt i sin levetid ud af, at to legemer med samme størrelse, men med forskellig masse falder lige hurtigt. Legenden siger, at Galilei tog op i det skæve tårn i Pisa, hvor han testede sin teori. For at bevise sin teori, lavede han en masse observationer, hvor han kastede bly, zink, guld osv. ud fra tårnet og her viste det sig, at hans teori holdt stik. Ud fra det kunne Galilei sige, at objekter i frit fald accelererer med samme hastighed uanset masse og sammensætning. Galilei udførte beregninger, flere eksperimenter og ud fra det, lavede Galilei ”Faldloven”. Ved dette og flere eksperimenter blev Galilei blandt andet kendt som grundlæggeren af læren om dynamik... Køb adgang for at læse mere

SRO om Acceleration

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.