AT7 - Katastrofen: årsager og konsekvenser: Post traumatisk stress syndrom under 1. verdenskrig

 • STX 3.g
 • AT (Historie A, Psykologi B)
 • Ingen givet
 • 7
 • 2276
 • PDF

AT7 - Katastrofen: årsager og konsekvenser: Post traumatisk stress syndrom under 1. verdenskrig

Almen studieforberedelse 7, synopsis. Jeg skrev i historie A og psykologi B.

Problemformulering:
Post traumatisk stress syndrom (PTSD) under 1. verdenskrig.
Hvordan udviklede første verdenskrig sig til en katastrofe for de soldater, der deltog i krigen og samtidig blev ramt af granatchok, som senere viste sig for at være en psykisk lidelse, der i dag går under betegnelsen post traumatisk stress syndrom

1.Redegør for PTSD med inddragelse af krisepsykologi
2.Redegør for forholdene i skyttegravene under krigen og deres indflydelse på soldaternes sind

3.Analyser udvalgt billede fra første verdenskrig
4.Analyser udvalgt film materiale for derved at komme ind på hvordan PTSD blev behandlet

5.Vurder hvilke faktorer, der har haft indflydelse på soldaternes sind og dermed fået dem til at udvikle PTSD
6.Diskuter hvad der kunne gøres for at mindske tilfældene af PTSD-ramte soldater

Lærers kommentar

Det trak ned, at jeg ikke kunne besvare psykologi censorens spørgsmål særlig godt til sidst. Hun spurgte blandt andet ind til behandlingsformer/psykologiske retninger man anvender i dag. Fik karakteren 7.

Indhold

Forside 1
Indledning: 2
AD1 Redegørelse for PTSD og krisepsykologi 3
AD2 Redegørelse for forholdene i skyttegravene 3
AD3 Billedanalyse: 1. verdenskrig i billeder 4
AD4 Filmanalyse: Case studie 4
AD5 Vurdering af medvirkende faktorer til udviklingen af PTSD 5
AD6 Diskussion af hvordan tilfældene af PTSD-ramte soldater kunne mindskes 5
Metoder 5
Konklusion 6
Perspektivering 6
Spørgsmål til videre arbejde 6
Kommenteret litteraturliste 7

Uddrag

Indledning:
En katastrofe kan være et pludselig indtrædende vendepunkt i en persons liv. Den kan føre til stor forandring i den enkeltes liv og udgør en udvikling af dårlig karakter. Katastrofen kan også være en begivenhed som krig, der forårsager, at mange individer dør og døden indtræder for dem også ret pludseligt, da man som soldat ikke er i stand til at forudsige, hvornår man bliver offer for et granatangreb eller lignende.
I AT7 har jeg valgt at arbejde med lidelsen 'post traumatisk stress syndrom', som er en katastrofe for det enkelte individ. Jeg ser yderligere på hvordan denne katastrofe kunne indtræffe hos visse soldater som et resultat af begivenheder under 1. verdenskrig, hvilket er endnu en katastrofe. For at belyse emnet bedst, har jeg valgt at kombinere fagene historie og psykologi, hvor jeg ved brug af historie bedre kan få et indtryk af den historiske begivenhed, 1. verdenskrig og dens følger, og hvor psykologi bedst er egnet til at undersøge post traumatisk stress syndromet, som jeg i det følgende vil referere til som PTSD og granatchok. Af metoder vil jeg anvende historisk billedanalyse, hvor jeg vil gennemgå et billede fra 1. verdenskrig for derved at få en bedre indsigt i krigens ødelæggende virkning på individ og samfund. Jeg vil også analysere en dokumentarfilm af en PTSD-ramt soldat fra 1. verdenskrig og behandle denne som en case studie. Under arbejdet med AT7 vil jeg gennemgå bredt læsestof, mens jeg benytter den hermeneutiske spiral, og bygger mere viden op omkring min forforståelse og får udvidet min horisont og får dermed en større forforståelse... Køb adgang for at læse mere

AT7 - Katastrofen: årsager og konsekvenser: Post traumatisk stress syndrom under 1. verdenskrig

[1]
Bedømmelser
 • 02-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  udemærket - dog svært når det bare er synopsis

Materialer relateret til AT7 - Katastrofen: årsager og konsekvenser: Post traumatisk stress syndrom under 1. verdenskrig.