AT synopsis i Dramatik B og Oldtidskundskab C om Medea og græsk teater

  • STX 2.g
  • AT B (Oldtidskundskab C)
  • Ingen givet
  • 5
  • 1318
  • Word2007

AT synopsis i Dramatik B og Oldtidskundskab C om Medea og græsk teater

En AT synopsis i Oldtidskundskab C og Dramatik B om græsk teater med udgangspunkt i Euripides' Medea.

Problemformulering
Hvordan påvirker rejsen Medeas udvikling i forhold til emnerne, fremmedhed og udsathed? Og hvordan kan temaerne omsættes til scenen før og nu?

Problemstillinger:
- Vi vil redegøre for hvordan temaerne hænger sammen med det at rejse. Det vil vi gøre for at få en bedre forståelse af det budskab teksten giver og de temaer der fremgår for videre at bruge dem i realisationsanalysen.
- Vi vil analysere Medea teksten ud fra nykritiskanalysemetode, men det vil vi kun gøre for forstå relationer mellem karaktererne, for så videre at overføre det til realisationsanalysen.
- Vi vil diskutere ud fra analysen, hvilke virkemidler der ville være relevant at bruge i en realisering af Medea teksten ud fra det græske teater og det moderne teater, så vi kan realisere vores egen opfattelse af hvordan stykket ellers kan se ud og opføres.
- Vi vil perspektivere til Platons ”Symposion”. Det vil vi gøre for at finde ud af, om der tale om intertekstualitet mellem Euripides' ”Medea” og Platons ”Symposion”.

Indhold

Indledning:
Problemformulering:
Problemstillinger:
Teori, materialer og metode:
Delkonklusioner
Sammenfattende konklusion:
Videre undersøgelse
Litteraturliste

Uddrag

Teori, materialer og metode:
Indenfor faget, oldtidskundskab, har vi overordnet gjort brug af den hermeneutiske metode, og herunder den nykritiske analysemetode. På baggrund af denne analysemetode har vi været i stand til bl.a. at lave en karakteristik af personerne, at finde deres relationer til hinanden samt status i forhold til hinanden. Derudover har læst dramaet med fokus temaerne: eros, fremmedhed, udsathed, for derefter at kunne bruge disse skriftsteder til en realisering af Medea.
Vi har yderligere perspektiveret Euripedes' Medea til Platons Symposion med formålet at sammenligne forfatternes opfattelse af eros samt anskue denne opfattelse med henblik på teorien, intertekstualitet. Intertekstualitet er en teori, der forudsætter at alle tekster er afhængige af ...

---

Ad1:
Temaerne fremmedhed og udsathed kommer til udtryk i Euripides' Medea gennem hovedpersonen Medea. Hendes psykiske rejser i løbet af historien, viser os hvordan hun føler sig fremmed i blandt fremmede mennesker og kulturer og hvordan hun bliver fremmed overfor sig selv og sin mand Jason. Hun er udsat i og med at hun er kvinde og derfor har sin tryghed i hjemmet og hos manden. Hun er ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis i Dramatik B og Oldtidskundskab C om Medea og græsk teater

[1]
Bedømmelser
  • 08-11-2015
    IFOJDFDIJOJFDFJIFJIFDJIOIDFJFDJIOFDIJFJDIFJIFJIOFDJIFDJIFJDIOFJFJIFJI

Materialer relateret til AT synopsis i Dramatik B og Oldtidskundskab C om Medea og græsk teater.