AT synopsis Naturkatastrofer

 • STX 3.g
 • AT (Naturgeografi B, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 1255
 • PDF

AT synopsis Naturkatastrofer

AT 9 synopsis. Synopsen omhandler monsunen i Pakistan. Fagkombination af naturgeografi og dansk.

Problemformulering
Hvorfor fik monsunen så voldsomme konsekvenser i Pakistan og hvordan har medierne formidlet katastroferne til danskerne?

Indhold

Problemformulering 3
Problemstillinger 3
Indledning 3
Metoder 3 - 4
Delkonklusioner 4
* Beskrivelse af monsunens indvirkning på Pakistan og teorier om hvorfor den i år resulterede i en naturkatastrofe 4 - 5
* En analyse og diskussion om mediernes fremstilling af monsunkatastrofen i Pakistan i forhold til jordskælvet på Haiti. 5 - 6
Konklusion 6
Litteraturliste 7

Uddrag

Indledning

Der interessante ved naturen er dens kræfter og uforudsigeligheden.
Følgerne af naturkatastrofer kan være utroligt store, både i form af økonomiske konsekvenser og tabte menneskeliv. Der findes mange typer af naturkatastrofer, og valget faldt på oversvømmelser, specifikt monsunen i Pakistan, som fandt sted i slutningen af juli 2010.
I starten havde jeg intet kendskab til monsuner, ud over lidt almen viden om emnet, men jeg lærte hurtigt ved at læse artikler og bøger, at oversvømmelse er den mest udbredte og ødelæggende type naturkatastrofe. Både i Europa, USA og i den tredje verden er oversvømmelser et stort problem. Samtidigt er der også stor debat om, om den globale opvarmning, som finder sted for tiden, medfører flere og større oversvømmelser. Meget tyder på det, fordi vejrændringer formentlig vil medføre kraftigere storme og regnfald i nogle dele af verden.
Jeg valgt at belyse monsunen i Pakistan og mediernes fremstilling, for at få et indblik i monsunens effekt og mediernes påvirkning på Danmark... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis Naturkatastrofer

[8]
Bedømmelser
 • 17-04-2012
  ....................................
 • 06-02-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  en del sproglige fejl, men satdig en udemærket synopsis
 • 11-06-2014
  god inspiration, men ikke detaljeret nok
 • 23-05-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Kun god til inspiration og ikke mere end det. Ikke fyldestgørende nok.