AT synopsis om klimaflygtninge

  • STX 2.g
  • AT (Naturgeografi C, Samfundsfag B)
  • Ingen givet
  • 5
  • 1399
  • Word2003

AT synopsis om klimaflygtninge

En AT synopsis i Naturgeografi B og Samfundsfag B om klimaflygtninge.

Problemformulering
Hvordan vil globale opvarmning have konsekvenser for de områder der er mest udsat i forhold til klimaet?

Problemstillinger:
- Hvad er global opvarmning og hvilke ændringer har den påført klimaet?
- Hvordan vil den globale opvarmning påvirke fremtiden?
- Hvad gør politikerne for at forhindre global opvarmning?
- Hvad vil det sige at være klimaflygtning?
- Hvad er den fremtidige plan for klimaflygtninge?

Indhold

Emne
Fagkombination
Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

DELKONKLUSION
Den globale opvarmning er en stor og svær størrelse for selv de bedste klima kendere. Der er mange påstande om hvad der vil ske i fremtiden, men det er stadig usikkert, grundet antallet af ukendte faktorer og der kan komme enorme overraskelser.
Den globale opvarmning er med 90 % sikkerhed menneskeskabt og det er derfor menneskene der må genoprette de skader de har forvoldt.

HVAD GØR POLITIKERNE FOR AT FORHINDRE GLOBAL OPVARMNING?
Kyoto-aftalen er en del af FN's klimakonvention. Aftalen er en international traktat, hvis formål er at beskytte jordens klima, ved at begrænse og senere reducere udledningen af drivhusgasser. Aftalen er den første internationale aftale med konkrete forpligtelser om at nedsætte udslip af drivhusgasser. 162 stater og de Europæiske fællesskaber er en del af Kyoto protokollen. Det vil ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om klimaflygtninge

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.