AT synopsis: Demokrati i Danmark og Irak

  • STX 2.g
  • AT (Dansk A, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 6
  • 2085
  • Word2007

AT synopsis: Demokrati i Danmark og Irak

AT synopsis i Dansk A og Samfundsfag A om demokrati i Danmark og om Irak er klar til demokrati.

Problemformulering
- Er irakerne klar til demokrati?
- Hvordan kan et demokratisk system ændre eller forbedre politiske vilkår for irakerne, og hvilken måde er den ideelle at indføre et nyt politisk styre på?

Problemstillinger:
Redegørende:
• Redegør for det demokratiske system i Danmark
• Gør rede for de demokratiske synspunkter der udtrykkes gennem bogen ”Selvmordsaktionen”.

Analyserende:
• Analyser på baggrund af bogen ”Selvmordsaktionen” fortællernes vinkel og måde at fremstille et ikke-demokratisk land som Irak på.
• Undersøg, hvad der medvirkede til, at Europa oplevede et systemskifte fra enevælde til demokrati i løbet af 1800-tallet, og derudover inddrage Hal Koch's syn på demokratiets styreform og værdier.

Diskuterende/Vurderende
• Hvorfor er demokratiet det rette ifølge bogen ”Selvmordsaktionen” i forhold til andre ideologiske styreformer, og hvordan bruges fortæller vinklen til at bekræfte dette.
• Bør vestlige nationer udbrede demokratiet til andre ikke-demokratiske lande?
• Hvorfor skal irakerne påtvinges en demokratisk styreform, og hvilke fordele har et demokratisk system, jf. Robert Dahl holdninger til demokrati der kommer til udtryk i gennem hans bog ”Om demokrati”.

Studienets kommentar

Synopsen mangler en indledning.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
De væsentligste delkonklusioner:
Metoder
Konklusion
Spørgsmål til videre til arbejde
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

De væsentligste delkonklusioner:
Ad. 1
Demokrati er en statsform hvor folket, gennem folkevalgte repræsentanter, har den politiske magt. Det er altså en styreform, hvor man som individ kan have indflydelse på de beslutninger der træffes. Der findes forskellige opfattelse af demokrati, men de er to hovedopfattelser af demokratibegrebet er repræsentativt - og direkte demokrati.
Det danske demokrati er karakteriseret ved, at det er et repræsentativt styre med Grundlovssikrede rettigheder, det vil sige personligfrihed samt politiske friheder, som ytrings, forenings – og forsamlingsfrihed. I Danmark indførtes demokratiet med Grundloven i 1849, og vi omtaler vores demokrati som et parlamentarisk demokrati. Det danske demokrati er indført gradvist, og er et resultat af udenlandske påvirkninger, såvel som debatter og kampe gennem generationer.
Demokratiets ideer har fra den politiske styreform bredt sig til andre dele af samfundet. Med social demokrati sigtes der mod en udvidelse af borgernes rettigheder fra det politiske til det sociale område ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis: Demokrati i Danmark og Irak

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.