AT synopsis | Marxismen | Samfundsfag og dansk

 • STX 3.g
 • AT (Dansk A, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 8
 • 2497
 • PDF

AT synopsis | Marxismen | Samfundsfag og dansk

Fag: Samfundsfag og Dansk
Synopsis til AT-opgaven 2010, hvor det det overordnede emne er "Videnskabelige gennembrud og teknologiske landvindinger 1851-1914" og mit underemne var "marxismen".

Udgangspunktet for opgaven er, at fagene skal arbejde mest muligt sammen og komplementere hinanden.

Problemformulering
Som et produkt af den dialektiske materialisme i industrisamfundet opstod den videnskabelige socialisme i form af marxismen. Den marxistiske tankegang har på forskellig vis præget det moderne samfund i Danmark lige siden, både indenfor det politiske liv og litteraturen!

Elevens kommentar

Fik 12 i AT ud fra synopsen

Studienets kommentar

Problemformuleringen mangler et problem! Dette er en grundlæggende fejl.
Metodeafsnittet er på et højt niveau, men det kunne blive endnu bedre, hvis eleven forklarede mere konkret, hvordan han/hun vil bruge metoderne i projektet.
Konklusionerne er okay og viser i nogen grad, at eleven har arbejdet analytisk og dybtgående i de to fag. Eleven formår at koble de to fag sammen på en god måde, hvilket tæller meget op.

Alt i alt en synopsis, der er lidt over middel, selvom problemformuleringen trækker ned.

Uddrag

Problemstillinger:
1. Undersøg marxismens fremkomst og forudsætninger, kom herunder ind på industrialiseringen og proletariatets vilkår samt marxismen som videnskabeligt gennembrud
2. Vurder hvordan klasseanalysen og klassebevidstheden kommer til udtryk i litteratur fra perioden, benyt her Martin Andersen Nexøs Pelle Erobreren, bind 3, Den Store Kamp og kom herunder ind på, hvordan den marxistiske tankegang har påvirket måden at skrive og analysere litteratur på
3. Sammenlign og diskuter retorikken og argumentationen i de to taler Målet er fuldt af Louis Pio og Tale til bygningsarbejderne af Villy Søvndal med henblik på at nå frem til en forståelse af deres politiske projekt, kom herunder ind på reformismen

Diskussion af materiale, teori, videnskabsteori og metode
I danskfaget har vi anvendt romanen Pelle Erobreren bind 3 samt romanen Fiskerne som empiri til at diskutere hvordan marxismen påvirker litteraturen i perioden samt senere i litteraturhistorien. Ligeledes har vi anvendt en tale til strejkende arbejdere fra henholdsvis Louis Pio og Villy Søvndal til at lave en komparativ analyse af deres retorik og argumentation, som vi har analyseret ideologikritisk for at kunne sige noget om hver deres politiske projekt.

Vi har blandt andet benyttet os af den ideologikritiske analysemetode, der i bund og grund er en samfundsvidenskabelig metode, som dansk har hentet fra marxismen, hvor måden, et samfund tænker på, står i et dialektisk forhold til måden man producerer på. Dette bliver overført til litteraturen, hvor man med den socialhistoriske analysemetode kigger på hvordan teksten afspejler det samfund den er skrevet i, altså hvilke historiske, sociale og ideologiske forhold der var i datiden og afspejles i teksten. Ligeledes analyserer man sig frem til forfatterens sociale og politiske holdninger, altså personens ideologi. Dette ses tydeligt i Pelle Erobreren bind 3, hvor det beskrevne... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis | Marxismen | Samfundsfag og dansk

[9]
Bedømmelser
 • 15-09-2010
  Jeg sidder selv og skal i gang med et lignende emne (Perspektiverer dog til et andet værk end pelle), men dette har været en meget stor hjælp. Både med hensyn til overklik og inspiration!
 • 28-01-2011
  Rigtig nice opgave. Virkelig god hjælp. knus musen
 • 22-01-2015
  hjalp mig super emget tak tak
 • 13-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Den var super til at hjælpe en i gang