AT synopsis om kolera og opdagelsen af bakterien

 • STX 3.g
 • AT (Biologi B, Historie A)
 • Ingen givet
 • 6
 • 1506
 • PDF

AT synopsis om kolera og opdagelsen af bakterien

Dette er en AT synopsis i Historie A og Biologi B om kolera-epidemien i København 1853 og opdagelsen af bakterien.

Problemformulering
Hvordan blev sygdomme håndteret i København med udgangspunkt i Koleraepidemien 1853, og herunder hvad opdagelsen af mikroorganismen har betydet for sygdomsforståelsen?

Problemstillinger:
1. Hvad er kolera og hvordan påvirker kolera kroppen rent biologisk?
2. Hvad blev der gjort, for at komme koleraepidemien til livs?
3. Hvilke forestillinger gjorde især lægerne sig, omkring koleras opståen og bekæmpelse?
4. Hvilken betydning har opdagelsen af mikroorganismen haft for sygdomsbekæmpelse efterfølgende?

Indhold

Emne
Fagkombination
Problemformulering
Problemstillinger
Metoder
Delkonklusioner
Konklusion
Spørgsmål til videre arbejde:
Perspektivering
Litteratur

Uddrag

Delkonklusioner:
1. Hvad er kolera og hvordan påvirker kolera kroppen rent biologisk?
Kolera er en smitsom vand- og fødevarebåren tarminfektion, som forårsages af tarmbakterien, Vibrio Cholerae. Bakterien spredes via vand og fødevarer, som er forurenet med afføring fra mennesker, da bakterien udskilles med afføringen. Hvis V. Cholerae når tarmen, vil den begynde at formere sig, samtidig med at den producerer koleratoksin(giftstof). Toksinet påvirker tarmslimhindens celler så der udskilles store mængder væske og salt, og samtidig hæmmes tarmens mulighed for at optage væske og salt. Den syge kan miste op til 20 liter væske pr. døgn ved opkast og vandig diarré. Væsketabet medfører en alvorlig dehydrering, som kan være dødelig.

2. Hvad blev der gjort, for at komme koleraepidemien til livs?
Koleraen kom til en usund, beskidt og overbefolket by. I København var der åbne rendestene med slam, afføring og slagteriaffald. Grundvandet stod højt og det var trærør der førte vandet fra søerne til husene. Rørene var ofte utætte og løb sammen med vand fra rendestenene. Mange mennesker boede tæt sammen i dårlige boliger og derfor kunne smitten let sprede sig. Politikerne var ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om kolera og opdagelsen af bakterien

[19]
Bedømmelser
 • 29-03-2012
  Utrolig dårlig synopsis. Lægger ikke vægt på metoder og teorier (som man bør), dette fylder kun en halv - 3/4 side. I stedet konklusion på de enkelte problemstillinger 3,5 side, som bør fylde maks 1.
 • 17-11-2010
  jeg synes det er en rigtig god opgave, nogle små stavefejl ind imellem men ellers meget god.
 • 20-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave. God og brugbar!
 • 13-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Den er ok, hjalp mig lidt