AT: Syndsflodsmyte og naturfænomener | Religion B og Naturgeografi B

  • STX 2.g
  • AT (Naturgeografi B, Religion B)
  • 10
  • 6
  • 1746
  • PDF

AT: Syndsflodsmyte og naturfænomener | Religion B og Naturgeografi B

Min problemstilling lyder: Hvilke forklaringer kan bekræfte og afkræfte Bibelens beretning om ”Syndfloden”?
Dertil har jeg lavet 3 problemstillinger, hvor jeg bl.a. kommer ind på, hvad der kan ligge til grunde for syndflodens opståen, hvilket naturfænomner, der kan forårsage en flodbølge, og om lignende beretninger kan ses i andre religioner. Udover det, har jeg også et metode afsnit, hvor jeg beskriver metoder indenfor religion og geografi.

Problemstillinger:
- Hvilke naturfænomener kan forårsage en flodbølge?
- Kan lignende beretninger ses i andre religioner, og hvad kan det skyldes?
- Hvad kan ligge til grunde for syndflodens opståen?

Lærerne har selv udarbejdet det overordnede emne.

Lærers kommentar

Rigtig flot - du har godt styr på metoderne indenfor AT og dine problemstillinger samt problemstilling er blevet besvaret godt og fyldstgørende. Dertil kommer du med nogle gode perspektiver.

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Metoder
Delkonklusion
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

En syndflod er en oversvømmelse, der udsletter store dele af jordens befolkning. En af de mest kendte er beretningen om ”Syndfloden” i Biblen. Her beslutter Gud sig for at udrydde alt levende, men befaler Noa at bygge et ark, så hans familie og to af hvert dyr kan overleve. Men er der nogen beviser for, at denne beretning er sand og i så fald kan dette bevises rent videnskabeligt? Hvis det gør sig gældende, vil det være oplagt at rejse nogle kritiske spørgsmål i forbindelse med sandheden i denne. Derfor finder jeg det relevant at stille modstridende opfattelser af verdenen op overfor hinanden, hvilke i dette tilfælde er religion og naturvidenskab. Dette vil forhåbentlig give anledning til nogle interessante fortolkninger... Køb adgang for at læse mere

AT: Syndsflodsmyte og naturfænomener | Religion B og Naturgeografi B

[1]
Bedømmelser
  • 11-03-2012
    den bedste inspirationshjælp var metoderne.

Materialer relateret til AT: Syndsflodsmyte og naturfænomener | Religion B og Naturgeografi B.