AT Synopsis: Styketræning i det senmoderne samfund

 • STX 3.g
 • AT (Samfundsfag C, Idræt B)
 • Ingen givet
 • 5
 • 1439
 • PDF

AT Synopsis: Styketræning i det senmoderne samfund

En synopsis i AT ud fra fagene Idræt B og Samfundsfag C.

Problemformulering

Hvorfor styrketræner vi i det senmoderne samfund?
Hvilke centrale træk i det senmoderne samfund afspejler sig i selviscenesættelsen, eksemplificeret i styrketræning.
Hvordan opnås det såkaldte ”ideelle look”, trimmet og tynd krop, ved styrketræning – kan musklerne påvirkes til den ønskede hypertrofi og toning?
Hvor stor betydning har samfundets og mediernes udvikling for vores samfunds træningsmængde?

Problemstillinger:
1. Hvordan karakteriserer Giddens og Lasch individet i det senmoderne samfund?
2. Hvorfor har idrætten udviklet sig fra foreningssport til mere individuelle idrætter?
3. Hvordan har ny viden om træningslære, musklernes opbygning og kontraheringsmekanisme fået betydning i forhold til effektive træningsmetoder, med henblik på at opnå det ideelle look (trimmet og slank krop)?
4. Hvordan kan statistikker om udbredelsen af fitness forklares af teorier om det senmoderne samfund?
5. Er folk der styrketræner narcissister?

Lærers kommentar

Får styr på det helt konkrete og præcise forskel mellem teoretikerne Lasch og Giddens

Elevens kommentar

Uddyb forskellen mellem Lasch og Giddens. Lasch siger: Vi er narcissistiske fordi man har lavt selvværd, og medierne præger til et nedbrudt samfund

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

DELKONKLUSIONER
1. Hvordan karakteriserer Giddens og Lasch individet i det senmoderne samfund? Christo-pher Lasch og Anthony Giddens er to sociologi-teoretikere fra næsten samme tid. De har begge været prominente bidragsydere om sociologien i det senmoderne samfund. Lasch var dog langt mere pessimistisk i sine betragtninger og var orienteret omkring de nega-tive konsekvenser af det moderne samfund. Han bruger helt specifikt begrebet ”Narcissi-stisk kultur”, hvor individet begærer efter privat succes, frem for andre værdier, i forsø-get på at finde sin personlige identitet. Mennesket fokuserer ikke længere på at løse sam-fundsskabte problemer, men hellere at overleve dem gennem narcissisme som en nem udvej. Ifølge Lasch misbruger vi den frihed der er skabt i det senmoderne samfund, vi misbruger den i sådan forstand, at der skabes et samfund i opløsning.
Anderledes og mindre pessimistisk er Giddens teorier. Ifølge ham er ... Køb adgang for at læse mere

AT Synopsis: Styketræning i det senmoderne samfund

[4]
Bedømmelser
 • 03-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin forklaring på udviklingen i det senmoderne samfund
 • 27-03-2014
  Super fin opgave, og god inspiration.
 • 25-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  hvor er metode afsnittet?
 • 24-01-2012
  den er sgu fin nok du....