AT synopsis om Sundhed | Samfundsfag og Biologi

 • STX 2.g
 • AT (Biologi B, Samfundsfag A)
 • Ingen givet
 • 7
 • 2541
 • PDF

AT synopsis om Sundhed | Samfundsfag og Biologi

AT synopsis i Samfundsfag A og Biologi B om sundhed.

Problemformulering
Hvert år dør mindst 20.000 danskere af livsstilssygdomme.
I år 2009 lå den danske middellevetid for kvinder på en 21. plads i verden, mens den danske mid-dellevetid for mænd lå på en 24. plads. Lars Løkke satte i 2009 et mål om, at den danske middelle-vetid, i år 2020, skal ligge blandt de 10 højeste i verden. Hvorfor er den danske middellevetid lavere end nabolandenes og hvordan når vi målet?

Indhold

Problemformulering
Hvordan defineres sundhed og hvad er livsstilssygdomme?
Hvilke faktorer er skyld i, at den danske middellevetid er lavere end vores nabolandes?
Hvordan ser udviklingen af den danske middellevetid ud fra år 2000 til i dag, og hvordan kan den se ud i fremtiden?
Hvorledes har staten indflydelse på danskernes middellevetid?
Konklusion af problemstillingerne
Konklusion af problemformuleringen
Metoder
Litteraturliste
Perspektivering

Uddrag

Hvordan defineres sundhed og hvad er livsstilssygdomme?
Verdenssundhedsorganisation WHO definerer sundhed således ”Sundhed er en tilstand af fysiske psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom”. I sådan en tilstand er man uden risiko for at påføre sig en livsstilssygdom. Man har derfor selv ansvaret for sin krop og er selv ansvarlig for, hvordan man har det.
Livsstilssygdomme opstår altså som følge af ens livsførelse. Man er derfor selv skyld i den tilstand, man er i. Livsstilssygdomme kan dog også være påført genetisk. De største kendte livsstilssyg-domme i Danmark er sygdomme som kræft, rygning og overvægt. Manglende fysisk aktivitet i hverdagen er også et stort problem for os danskere, og dette er også med til at skade vores livsførel-se og forstørre risikoen for en alvorlig livsstilssygdom. Som nævnt kan disse livsstilssygdomme også være arvelige. For eksempel får alle rygere ikke rygerlunger og ikke alle overvægtige får diabetes, men jo flere belastninger kroppen udsættes for, jo større risiko er der for at pådrage sig en livsstilssygdom. Had gør disse livsstilssygdomme egentlig ved vores krop, og hvorfor er det så ska-deligt? Her vil vi fokusere på de tre livsstilssygdomme overvægt, rygning og kræft.
Overvægt og fedme skyldes helt basalt, at det gennemsnitlige energiindtag fra kosten gennem en længere periode er højere end det gennemsnitlige energiforbrug. Den energi, der er i overskud, vil ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Sundhed | Samfundsfag og Biologi

[4]
Bedømmelser
 • 16-03-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Det her er ikke en synopsis, det er blot et ganske almindeligt oplæg og er fuldstændigt ubrugeligt hvis man som mig ledte efter en synopsis man kunne forholde sig til at se på opbygningen af..
 • 27-04-2011
  Rigtig god og inspirerende opgave!
 • 08-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave....
 • 28-04-2014
  Fin opgave, men gode fagbegreber.