AT: Klimaforandringer | Samfundsfag og Fysik

  • STX 1.g
  • AT (Samfundsfag A, Fysik B)
  • Ingen givet
  • 3
  • 802
  • PDF

AT: Klimaforandringer | Samfundsfag og Fysik

AT synopsis i Samfundsfag A og Fysik B om klimaforandringer.

Problemformulering

CO2 kvoter og handel med disse er vigtige for forbedringen af den nuværende klimasituation. Flere forskere mener dog ikke, at global opvarmning er menneskeskabt og derfor er ideen bag CO2 kvoter er unødvendige.

Problemstillinger
1.Hvad er CO2 kvoter?
2.Hvad er formålet og effekten af CO2 kvoterne?
3.Hvad er EU's rolle i forhold til CO2 – restriktionerne?
4.Er CO2 kvoter og afgifter effektive nok til forhindring af CO2 udledning?
5.Er CO2 – restriktionerne overhovedet reelt begrundet?

Indhold

Problemformulering
Problemstillinger
Diskussion af materialer, teorier og metode:
Delkonklusioner
Konklusion

Uddrag

Hvad er CO2 kvoter?
Handel med CO2 kvoter er blevet rigtig populært.
En CO2 kvote er en tilladelse til at udlede 1 ton CO2.
Dvs. at landene får en begrænsning af deres CO2 udslip.
Nogle virksomheder har problemer med at holde CO2 udslippet nede
Så kan andre lande sælge det CO2 de har tilovers.
De køber så af kvotehandlende virksomheder, som kan undvære CO2 kvoter.

De lande sælger videre til andre EU lande, som nu kan hæve deres forbrug.
Dette koncept er blevet meget populært. Da der er med at holde udslippet nede.
Måske vil nogle virksomheder, stoppe deres produktion, da de ikke kan holde deres udslip under ... Køb adgang for at læse mere

AT: Klimaforandringer | Samfundsfag og Fysik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til AT: Klimaforandringer | Samfundsfag og Fysik.