AT synopsis om rejser og digtsamlingen "Væbnet med vinger"

 • STX 3.g
 • AT (Dansk A, Psykologi B)
 • Godkendt
 • 19
 • 4560
 • PDF

AT synopsis om rejser og digtsamlingen "Væbnet med vinger"

AT synopsis til eksamen i 3.g år 2009 med emnet "Rejser - opdagelser, forandringer og ny viden."
Opgaven er skrevet i dansk A og psykologi B (Humaniora og Samfundsvidenskab).

I den indgår bl.a. en analyse af den identitetsforandring Michael Strunge oplever i hans digtsamling "Væbnet med vinger" i hans møde med pigen Cecilie Brask, samt hvilken betydning det får for hans litteratur. I denne forbindelse er der en kort danskanalyse, med inddragelse af Jungs 12 arketyper samt Maslows behovspyramide. Herudover er der en hel side om fagenes empiri, teorier og metoder.

Problemformulering for synopsen:
"Med udgangspunkt i Michael Strunges digtsamling 'Væbnet med vinger' vil jeg analysere den identitetsforandring og det nyopdagede livssyn Strunge skaber på rejsen i sit møde med Cecilie Brask, samt hvad det kommer til at betyde for hans litteratur."

Problemstillinger jeg besvarer i opgaven:
1) Hvilken rejse oplever Michael Strunge, samt hvilke opdagelser, forandringer og hvilken ny viden gør han sig, undervejs i sin digtsamling ”Væbnet med vinger”?
2) Hvad er karakteristisk for Michael Strunges ”Væbnet med vinger” i henhold til skrivestil, udtryk, tematik mm.?
3) Hvordan kan Strunges individ karakteriseres psykologisk i forbindelse med Maslows behovspyramide ?
4) Hvordan ændres Strunges karakter i forbindelse med hans identitetsforandring i henhold til Jungs arketyper ?
5) Hvilke følger får Strunges rejse for hans livsopfattelse?
6) Hvad kommer rejsens og mødets påvirkning af samtidens samfundskritiske udtryksbehov, i form af identitetsdannelsens forandring af Strunges personlige verdensbillede, til at gøre ved Strunges litteratur?

Indhold

Indledning 3
Problemformulering 3
Problemstillinger 3
Delkonklusioner 4
Konklusion 5
Hvad kan der arbejdes videre med? 5
Empiri, teorier og metoder 5
Humaniora: 6
Samfundsvidenskab: 6
Litteraturliste 7
Bøger: 7
Artikler: 7
Perspektivering til studierapporten 7
Bilag 8
Pigen er Cecilie: 8
Dansk analyse: 8
De 12 arketyper: 11
Den uskyldige 11
Den reelle fyr 12
Eventyreren 13
Vismanden 14
Helten 15
Rebellen 16
Troldmanden 17
Elskeren 18
Entertaineren 19
Den omsorgsfulde 20
Skaberen 21
Kongen 22
Maslows behovspyramide: 23

Uddrag

Indledning
Michael Strunge var forkæmper for punkkulturen fra 1970'erne til 1980'erne og betragtes som en af de store modernistiske lyrikere, der med sit samfundskritiske sprogbillede formåede at sætte fokus på de udstødte minoriteter.
Michael Strunge er selv hovedpersonen i sin digtsamling ”Væbnet med vinger” fra 1984. På en rejse opdager Michael Strunge en pige. Mødet med denne pige kommer til at få stor betydning for Michael Strunge og hans liv. Rejsen og mødet skaber således rammerne for en identitetsforandring af Michael Strunge, hvilken jeg vil behandle i min synopsis.
For at kunne behandle emnet identitetsforandring, i forbindelse med Michael Strunges ”Væbnet med vinger”, har jeg valgt fagene dansk og psykologi. Begrundelsen her for uddybes under ”Empiri, teorier og metoder”, side 4.

Delkonklusioner
1) I ”Væbnet med vinger” er Michael Strunge på rejse i Berlin. Han sidder i et tog, da han opdager pigen, der træder ind i kupeen . Pigen er Cecilie Brask og mødet med hende kommer til at betyde en forandring af Strunges liv. Forandringen består i at Strunge tilegner sig ny viden om en helt anden verden. Strunge træder fra byens og følelsernes drømmeverden ud i den ”ydre” verden, den virkelige verden, hvor mødet med Cecilie og kærligheden åbner op for nye muligheder, nye mennesker og nye værdier.

2) Michael Strunges ”Væbnet med vinger” består af fem kapitler. Digtene er ikke bygget op efter en bestemt kompositorisk form. Han anvender metaforer og skriver i et sprog som fremhæver hans udtryk bedst muligt. ”Væbnet med vinger” er en beskrivelse af Strunges identitetsdannelse i mødet med Cecilie, med temaer som ensom, utryghed, drømme i forhold til kærlighed, tryghed og virkelighed.

3) Strunge opfylder i begyndelsen af digtsamlingen ikke alle Maslows mangelbehov. De fysiske behov er til dels opfyldt, da jeg antager, at Strunge har mulighed for at spise sig... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om rejser og digtsamlingen "Væbnet med vinger"

[1]
Bedømmelser
 • 31-05-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Godt eksempel på en AT synopsis - god inspiration til, hvordan humaniora og samfundsvidenskab kan bruges.