AT synopsis om kvindelige helte - Aung San Suu Kyi

  • STX 2.g
  • AT (Oldtidskundskab C, Engelsk A)
  • Ingen givet
  • 7
  • 2241
  • PDF

AT synopsis om kvindelige helte - Aung San Suu Kyi

AT synopsis i Engelsk A og Oldtidskundskab C om den moderne opfattelse af kvindelige helte med fokus på Aung San Suu Kyi og Penelope.

Problemformulering
Hvad opfattes i dag som en kvindelig helt og med udgangspunkt i dette: Hvilke ligheder og forskelle forekommer i analysen af henholdsvis Aung San Suu Kyi og Penelopes fremstilling som heltinder?

Problemstillinger:
1. Vi vil redegøre for begrebet hero samt nutidens heltebegreb, og specificere heltebegrebet med udgangspunkt i Aung San Suu Kyi som heltinde.
2. Vi vil analysere fremstillingen af Aung San Suu Kyi i artiklen ”Burmese Dissident Is Freed After Long Detention”- The New York Times.
3. Vi vil analysere Odysséen med henblik på en karakteristik af Penelope.
4. Vi vil sammenligne de to fremstillinger med henblik på forskelle og ligheder, og diskutere om begge kvinder ud fra skildringen af dem er helte i forhold til den nutidige opfattelse af begrebet ”helt”.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Metoder
Delkonklusioner
Konklusion
Perspektivering
Litteraturliste

Uddrag

Ad.1
• Per definition er ordet ”helt” en person, der hyldes fordi han/hun har handlet modigt under farlige forhold og for sin gøren ud over det sædvanlige.
o Overskrider den menneskelige natur.
• Helten er en almindelig person som folket kan identificere sig med.
o Han/hun er i kraft af sine heltegerninger samtidig et forbillede for folket.
• Heltens værdier appellerer til folket og skaber håb.
o I en håbløs situation søger folket et stærkt forbillede, der er urokkelig og ligefrem udødelig, for selv at se mening med håbløsheden.
o Nationalhelten ofrer sit eget liv for folket og opfattes derfor som det gode eksempel.
• Aung San Suu Kyi er et eksempel på den nutidige helteopfattelse
o Militærjuntaen har undertrykt det burmesiske folk siden 1962. Aung San Suu Kyi har levet separeret fra sin mand og to børn i over 21 år. Hun ha været fortaler for demokrati og udvist mod ved at tale imod militærjuntaen.
o Hun står for håb og en demokratisk fremtid for burmeserne. Hendes værdier ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om kvindelige helte - Aung San Suu Kyi

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.