AT synopsis om Darwinisme over for intelligent design

  • STX 2.g
  • AT (Religion B, Engelsk A)
  • Ingen givet
  • 5
  • 2170
  • PDF

AT synopsis om Darwinisme over for intelligent design

AT synopsis i Engelsk A og Religion B om Darwinisme og intelligent design.

Problemfelt:
Hvad går henholdsvis Darwinisme og Intelligent Design ud på, og hvad er argumenterne for/imod de to teorier?

Problemformulering

Hovedspørgsmål:
Gør rede for de væsentligste punkter i Darwins evolutionsteori samt i tesen om ”Intelligent Design.”
Belys og diskuter problemstillingen mellem de to og kom herunder ind på radikale kristne retninger i USA.

Underspørgsmål:
• Hvad er de centrale punkter i Darwins evolutionsteori?
• Darwinisme og Intelligent Design?
• Hvad er kreationisme?
• Hvad er de centrale punkter i Intelligent Design?
• Hvad er baggrunden for Intelligent Design?
• Hvilke radikale kristne retninger er der i USA, og hvorfor har de interesse i Intelligent Design-teorien?
• Hvem er fortalerne for Intelligent Design i Danmark?
• Hvordan argumenterer darwinisterne imod Intelligent Design?

Indhold

Emne og eksamenstermin
Fagkombination og vejledere:
Problemfelt
Problemformulering
Materialer, metoder, teorier:
Delkonklusioner og rammer for videre undersøgelser:
Samlet konklusion og rammer for videre undersøgelser:
Litteraturliste
Perspektivering til arbejdet i AT:

Uddrag

Delkonklusioner og rammer for videre undersøgelser:

• Darwins evolutionsteori er hovedsageligt teorien om arternes udvikling gennem naturlig udvælgelse. Det vil sige, at de nulevende species over millioner af år har udviklet sig fra encellede organismer ved at tilpasse sig det miljø, de lever i. Den siger dog ikke noget om, hvor det første liv stammer fra. Naturlig udvælgelse vil sige, at de bedst tilpassede arter overlever og videreudvikler sig, mens de dårligere tilpassede arter uddør. Denne teori kaldes også „Survival of the Fittest“, den bedst tilpassedes overlevelse.

• Darwin var født i Shropshire, England 1809 som det næstyngste af 6 børn. Familien på faderens side var fritænkere, mens moderens side var unitarer. I løbet af sin opvækst begyndte han af interesse at samle naturhistoriske småfund, men fulgte tro i sin brors og fars fodspor og valgte lægeuddannelsen. Dette droppede han senere til fordel for naturhistoriske studier. En dag fik han et brev fra Henslow, der tilbød ham en plads blandt besætningen på skibet HSM Beagle. Rejsen ... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Darwinisme over for intelligent design

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.