AT om Anders Breivik | Synopsis

  • STX 3.g
  • AT (Kemi C, Samfundsfag A)
  • Ingen givet
  • 3
  • 941
  • Word2007

AT om Anders Breivik | Synopsis

En AT synopsis i Kemi C og Samfundsfag A, der vurderer Anders Breivik, samt hans handlinger og analyse af hvorfor han agerer som han gør. Er han psykopat og hvordan er det gået så vidt at han ender med at dræber op mod 90 mennesker med både bombe og gevær.

Problemformulering
Hvordan iscenesatte Anders Breivik sig selv?
Hvilke metoder brugte Anders Breivik til dette?
Hvorfor gør Anders Breivik dette? hvad er formålet?

Problemstilling:
Hvem er Anders Breivik og hvordan opfatter han sig selv?
Hvorfor vælger Anders Breivik netop de metoder, han gør?
Hvordan blev bomben fremstillet?
Hvordan ser folk på Anders Breivik, hvad er meningen med hans action?

Elevens kommentar

Der bør indgå lidt mere med hvem Anders Breivik lader det gå ud over (socialdemokrater)

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstilling
Metode/teori:
Delkonklusioner
Perspektivering
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Metode/teori:
Kemi:
En Naturvidenskabelig metode, kemi metode (b) er brugt, her har jeg set på Anders Breiviks bombe, hvad indeholder den og hvordan reagerer disse stoffer med hinanden. Hvor jeg senere vil gennemgå reaktionen og kunne forklare hvad der sker med de forskellige stoffer i reaktionen.

Samfundsfag:
En humanistiskmetode er samfundsfagsmetoden og den metode jeg har anvendt er den kvalitative, hvor jeg har samlet en masse information og derefter vurderet Anders Breiviks identitet og ideologi. Analyseret hans opvækst og hans forfærdelige handlinger.
Ad.1
Anders Behring Breivik er en ekstrem nationalekstremistisk og narcissistisk mand i 30'erne, der som barn oplevede en tilsyneladende hård skilsmisse, hvor der blev kæmpet om forældremyndigheden over ham. Faren vinder sagen og derefter slår han hånden af Anders Breivik. I det hele taget som yngre har han været ... Køb adgang for at læse mere

AT om Anders Breivik | Synopsis

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.