AT synopsis om Michael Strunge og 1980'erne

 • STX 3.g
 • AT (Dansk A, Historie A)
 • Ingen givet
 • 6
 • 1348
 • PDF

AT synopsis om Michael Strunge og 1980'erne

Dette er en eksemplarisk synopsis til eksamen i AT. Synopsen er skrevet i fagkombinationen dansk A og historie A og undersøger sammenhængen mellem Michael Strunges digtning, konkret digtet "Natmaskinen" fra 1981, og den københavnske bz-kultur i 1980'erne. Synopsen har et godt metodeafsnit og bruger den rigtige opbygning, så du kan sagtens bruge den som inspiration, selvom du har valgt andre fag til din AT-synopsis.

Problemformulering

Hvilke sammenhænge er der mellem ungdomsbevægelserne i 1980'ernes København og Michael Strunges digtning?

Problemstillinger
1. Hvordan opfattede 1980'ernes unge deres stilling i samfundet; hvordan formede de deres identitet i relation til samfundet?
2. Hvilken opfattelse af samfundet og identitet kommer til udtryk i Michael Strunges digt ”Natmaskinen” fra 1981; hvordan relaterer dette udtryk sig til Michael Strunges eget liv?
3. Er der en sammenhæng mellem Michael Strunges digtning, herunder hans opfattelse af personlig identitet, og de unges forestilling om deres identiet og stilling i samfundet?

Andre eksemplariske synopser:
Synopsis om Stress i Biologi A og Samfundsfag B

Indhold

Titel 2
Fag 2
Indledning 2
Problemformulering 2
Problemstillinger 2
Empiri og metode 2
Delkonklusioner 3
Ad 1 3
Ad 2 3
Ad 3 4
Konklusion 4
Spørgsmål til videre undersøgelse 5
Perspektivering til studierapporten 5
Litteraturliste 6

Uddrag

Titel
Ungdomskultur i 1980'ernes København

Fag
Historie A og dansk A

Indledning
1980'erne var en brydningstid. Årtiet markerede starten for globaliseringen og var præget af økonomisk krise og faldende vækst i de vestlige lande. Det var et årti, hvor gamle normer blev nedbrudt, og hvor ungdomsarbejdsløshed var høj. Det var også et årti, der bød på nye litterære strømninger og i Danmark på postmodernismens fremtog. Synopsen her vil derfor undersøge sammenhængen mellem den kultur, der var blandt de unge i København og den lyrik, repræsenteret ved Michael Strunge, der blev skrevet i perioden.

Empiri og metode
I faget historie vil mit fokus ligge på bz-bevægelsens historie. Jeg vil benytte mig af en grundfremstilling af bz'ernes historie, der er skrevet af en faguddannet historiker, som jeg formoder har styr på sin kildekritik. Derudover vil jeg i en kildekritisk analyse af interviews med tidligere bz'ere forsøge at vise, hvordan de forstod deres stilling i samfundet og deres verdenssyn. Der er tale om interviews foretaget i 2000-tallet og kan derfor være udtryk for efterrationaliseringer - interviewpersonerne har måske en form for bias ift. at udstillede bz-perioden på en bestemt måde... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Michael Strunge og 1980'erne

[6]
Bedømmelser
 • 22-03-2018
  Givet af 3.g'er på STX
  Den fungerer fint, men synes der mangler sammenhæng, detaljer og konkluderende småting her og dér.
 • 17-02-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  Virkelig overskuelig og brugbar, kan fint bruges som inspiration til ens egen AT synopsis
 • 09-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  akjsnd jlasnd ljnasdjlnalsnd lasnd
 • 27-04-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Udmærket opgave med de vigtigste pointer.