A.P. Møller - Mærsk Gruppen A/S | SOP

A.P. Møller - Mærsk Gruppen A/S | SOP

Problemformulering
Redegøre for A.P. Møller - Mærsk Gruppen og dens forretningsområder, interessegrupper, interessenter og dens nyere historiske udvikling, for at give et kort indblik i hvordan selskabet fungerer, og hvad de står for.
Derefter vil jeg fortage en økonomisk analyse af A.P. Møller - Mærsk Gruppen og udviklingen i dens enkelte forretningsområder og redegøre kort for A.P. Møller - Mærsk Gruppen anvendelse i supplerende rapporter.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte ændringer på de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract
Indledning
Om A.P. Møller - Mærsk Gruppen
Forretningsområder
Containerskibsfart og relaterede aktiviteter
Terminal Aktiviteter
Tank, offshore og anden skibsfart
Olie- og gasaktiviteter
Detailhandel
Skibsværfter, andre virksomheder, andel i Danske Bank A/S m.v.
Interessegrupper
Segmentfordeling
Nyere historiske udvikling
Supplerende rapporter
Sundhed, Sikkerhed og Miljø Rapport 2008
Miljørapport 2007
Økonomisk analyse
A.P. Møller – Mærsk Gruppens interessenter
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning
Jeg har i min SRP valgt, at skrive om A.P. Møller - Mærsk Gruppen, fordi jeg finder deres virksomhed spændene og dels for at lære mere om deres beskæftigelse indenfor specielle områder. Jeg vil i nedenstående opgave starte med at redegøre kort for A.P. Møller - Mærsk Gruppen og dens forretningsområder, interessegrupper, interessenter og dens nyere historiske udvikling, for at give et kort indblik i hvordan selskabet fungerer, og hvad de står for.
Derefter vil jeg fortage en økonomisk analyse af A.P. Møller - Mærsk Gruppen og udviklingen i dens enkelte forretningsområder og redegøre kort for A.P. Møller - Mærsk Gruppen anvendelse i supplerende rapporter. Til allersidst vil jeg slutte af med en konklusion.

Om A.P. Møller - Mærsk Gruppen
A.P. Møller – Mærsk Gruppen er en dansk virksomhed, som beskæftiger over 120.000 medarbejdere i 130 lande og har hovedkvarter på Esplanaden i København . Der er forskellige virksomheder under Mærsk Gruppen, som beskæftiger sig indenfor specielle områder bl.a. energi, containerskibstransport, civil- og fragtflytransport, råolie- og produkttanktransport og detailhandel. Den koncern vi kender i dag, startede i 1904 som A/S Dampskibselskabet Svendborg, den blev stiftet af Mærsk McKinneys far Arnold Peter Møller. Det daværende selskab havde kun et enkelt skib i sin flåde. Mærsk A/S fungerede dog ikke godt med den øvrige ledelse, hvilket resulterede i at han selvstændigt stiftede Dampskibselskabet af 1912 A/S. Derfra oplevede virksomheden støt udvikling lige indtil 2. verdenskrig, hvor der var adskillige tab i flåden, men A.P. Møller fik dog virksomheden på rette spor igen. Det var da også på dette tidspunkt at den kendte sætning ”Ved rettidig omhu…” kom frem i et brev fra A.P. Møller til hans søn. I 1947 begyndte A.P. Møllers søn Mærsk McKinney ... Køb adgang for at læse mere

A.P. Møller - Mærsk Gruppen A/S | SOP

[5]
Bedømmelser
 • 03-02-2011
  God opgave, der er meget overskuelig. Godt bygget fint op. Savner lidt i afsætningsdelen. VØ-delen er klart den bedste del.
 • 13-04-2011
  .....................................
 • 05-12-2011
  Meget brugbar opgave
 • 06-02-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god inspiration til egen opgave