SSO i Samfundsfag om Amerikansk udenrigspolitik i 2003

 • HF 2. år
 • SSO (Samfundsfag B)
 • 12
 • 20
 • 9238
 • PDF

SSO i Samfundsfag om Amerikansk udenrigspolitik i 2003

Jeg vil starte med at redegøre for, hvad det er, der er med til at definere USA's særstilling. Videre vil jeg analysere de muligheder og udfordringer, der eksisterer for amerikansk udenrigspolitik, som verden ser ud nu, og i det hele taget se på de forhold, USA skal forholde sig til, når de tilrettelægger landets udenrigspolitik.

I denne sammenhæng vil inddragelse af forholdet mellem USA og de ”nye aktører” på verdensscenen blive behandlet, derunder en særlig belysning af forholdet til Europa og derigennem den nye potentielle supermagt EU. Evident er også inddragelsen af terror i denne sammenhæng, og de implikationer d. 11. september har haft på den amerikanske udenrigspolitik.

Inddragelse af spørgsmålet om hvorvidt 11. september skal ses som skillevej af samme karakter, som den kolde krigs afslutning, vil også blive behandlet.

På baggrund af de konklusioner, der er draget i relation til analysen af USA's nuværende position, og den udvikling som landet har gennemgået, vil der forsøges at perspektiveres til USA's videre skæbne som verdens supermagt. Førnævnte vil ske gennem inddragelse og diskussion af forskellige teoretiske syn på den internationale politik og USA's position i denne.

Det skal pointeres, at jeg har valgt at lægge fokuset på de rene politiske og sikkerhedsmæssige aspekter af udenrigspolitikken og dermed er de forsvars- og militærpolitiske samt økonomiske aspekter kun behandlet perifert.

Opgaven er skrevet i 2003 hvor George W. Bush var præsident.

Indhold

1.0 INDLEDNING 2
2.0 USA’S SÆRSTILLING 2
2.1 ANALYSERAMME 5
3.0 UDENRIGSPOLITISKE MÅL OG MIDLER 5
3.1 FRA BUSH TIL CLINTON TIL BUSH 7
4.0 UDENRIGSPOLITIKS UDFORINGER OG NYE AKTØRER 9
4.1 TERROR - DEN NYE TRUSSEL 10
4.2 EUROPA OG DETS BETYDNING FOR USA’S UDENRIGSPOLITIK 11
5.0 AMERIKANSK UDENRIGSPOLITIK I ET TEORETISK PERSPEKTIV 13
5.1 HEGEMONI 13
5.2 CIVILISATIONERNES KAMP VERSUS END OF HISTORY 15
6.0 KONKLUSION 16
7.0 NOTER 17
8.0 KILDEANGIVELSE 18

Uddrag

1.0 Indledning

Udgangspunktet for denne opgave er de omvæltninger af det internationale politiske system, som den kolde krigs afslutninger har medført, og i særdeleshed hvordan disse omvæltninger har påvirket amerikansk udenrigspolitik. Implikationerne, som sovjetunionens opløsning indebar, har fra amerikansk side krævet en revurdering af hvordan landet skulle forholde sig, i kraft af sin rolle som den eneste reelle tilbageværende supermagt, og i det hele taget som aktør på den verdenspolitiske scene. Som følge af de enorme påvirkninger, USA har på hele verdenssamfundet, har disse overvejelser været et utrolig bredt diskuteret emne. Ikke alene har USA ud fra militær og økonomisk overlegenhed i vid udstrækning været i stand til at styre agendaen på verdensscenen, men har samtidigt, i kraft af deres imperialistiskbetonede udbredelse af det liberale demokrati og i det hele taget vestlige værdier, været i stand til at sætte diskursen - Altså måden hvorpå andre lande agerer som aktør i den internationale politik... Køb adgang for at læse mere

SSO i Samfundsfag om Amerikansk udenrigspolitik i 2003

[14]
Bedømmelser
 • 23-11-2004
  udemærket opgave - specielt delen med Joseph Nye og Francis Fukuyama er god
 • 12-05-2004
  God og sikker til en høj karakter :) Tak..
 • 13-11-2012
  Super god besvarelse. Menget gennemført!
 • 28-04-2010
  Udemærket opgave med god inspiration

Materialer relateret til SSO i Samfundsfag om Amerikansk udenrigspolitik i 2003.