Aftaleret | Case

 • HHX 3. år
 • Erhvervsret C
 • Ingen givet
 • 23
 • 5139
 • PDF

Eksamensprojekt: Aftaleret | Case

Jeg vil starte denne rapport om Aftaleret med, at redegøre for reglerne om uanmodet hen-vendelse . Derefter vil jeg redegøre for reglerne om fortrydelsesfrist , både uden for sæl-gers faste forretningssted, og fortrydelsesfrist i forbindelse med fjernsalg

Studienets kommentar

Der er tale om en SSO efter gammel bekendtgørelse

Indhold

1. Indledning 4
2. Uanmodet henvendelse 5
2.1. Hovedregel for uanmodet henvendelse 5
2.2. Undtagelser for uanmodet henvendelse 6
2.3. Overtrædelse af reglerne 6
3. Fortrydelsesret uden for sælgers faste forretningssted 7
3.1. Hovedregel for aftaler indgået uden for fast forretningssted 7
3.2. Undtagelser af aftaler indgået uden for fast forretningssted 7
4. Fortrydelsesret ved fjernsalg 9
4.1. Informationer inden aftalen 9
4.2. Informationer efter aftalen 9
4.3. Hovedregel for fortrydelsesret ved fjernsalg. 10
4.4. Undtagelser for fortrydelsesret ved fjernsalg 10
4.5. Særregel om tilvirkningssalg 11
4.6. Særregel om lyd- og billedoptagelser og edb-programmer 11
4.7. Sælgerens tilbagebetalingspligt 11
5. Case1 – Fortrydelse af billeder 12
5.1. Aftale indgået uden for sælgers faste forretningssted 12
5.2. Fortrydelsesret uden for sælgers faste forretningssted 12
5.2.1. Tydelig og skriftlig oplysning om fortrydelsesretten 13
5.2.2. Tilbagebetaling af beløb 13
5.2.3. Returnering og midlertidig opbevaring af billederne 13
5.3. Vurdering af Case1 – Fortrydelse af billeder 13
5.4. Vurdering af omstændighederne for et andet udfald 14
5.4.1. Fortrydelse af det tilpassede billede 14
5.4.2. Fortrydelse af det utilpassede billede 14
6. Case2 – Fortrydelse af bøger og ulykkesforsikring 15
6.1. Aftale indgået ved uanmodet henvendelse 15
6.2. Fortrydelsesret uden for sælgers faste forretningssted 16
6.2.1. Tydelig og skriftlig oplysning om fortrydelsesretten 16
6.2.2. Tilbagebetaling af beløb 16
6.2.3. Returnering og midlertidig opbevaring af bøgerne 16
6.3. Vurdering af Case2 – Fortrydelse af bøger og ulykkesforsikringer 17
6.4. Vurdering af omstændighederne for et andet udfald 17
6.4.1. Det generelle udfald 17
6.4.2. Fortrydelse af bøgerne 18
6.4.3. Fortrydelse af forsikringen 18
7. Case3 – Fortrydelse af CPU 19
7.1. Aftale indgået ved fjernsalg 19
7.2. Fortrydelsesret ved fjernsalg 19
7.2.1. Informationer før og efter aftalen 20
7.2.3. Tilbagebetaling af beløb og returnering af CPU 20
7.3. Vurdering af Case3 – Fortrydelse af CPU 21
7.4. Vurdering af omstændighederne for et andet udfald 21
7.4.1. Fortrydelse af CPU 22
8. Konklusion 23
Litteratur- og kildefortegnelse 24

Bilag

Uddrag

For at systematiser min case, vil jeg dele casen op i tre del-cases, som jeg giver hver sin overskrift:

• Case1 – Fortrydelse af billeder
• Case2 – Fortrydelse af bøger og forsikring
• Case3 – Fortrydelse af CPU

Dernæst vil jeg analysere hver enkelt del-case i relation til redegørelsen af de overnævnte regler, derudover se om personerne deri kan fortryde deres køb - igen ved, at relatere til redegørelsen af de overnævnte regler. Efterfølgende vil jeg vurdere hvilke omstændighe-der, der konkret kunne have medført, at del-casene havde fået et andet udfald.
Slutteligt vil jeg skrive en konklusion, der trækker trådene sammen fra de ovenstående punkter... Køb adgang for at læse mere

Aftaleret | Case

[3]
Bedømmelser
 • 10-04-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  ret sweet alligevel og stads
 • 14-04-2005
  fin nok
 • 09-02-2007