Hjælp til Det Internationale Område (DIO)

Se eksempler på opgaver skrevet i DIO - Det Internationale Område. Med opgaverne kan du få hjælp, inspiration og idéer til emner, når du selv skal i gang med at lave en DIO opgave. Med DIO opgave eksemplerne, kan du også se, hvordan en opbygning af en opgave kan være.

DIO opgaven skriver man på HHX. Her skal man belyse et emne med et internationalt fokus i en flerfaglig opgave. Inden for det overordnede DIO emne, skal du selv vælge en problemtilling, fx "Hvordan fik murens fald konsekvenser for verdensøkonomien?". Med opgaverne på siderne her, er der masser af idéer til gode emner i DIO.

Få hjælp til din synopsis og mundtlige eksamen i DIO

Studienet har skrevet DIO-bogen, som en hjælp til dig, der skal skrive DIO synopsis og til mundtlig eksamen. I DIO-bogen får du hjælp til at opbygge synopsen korrekt, skrive hvert afsnit, forstå og beskrive din metode samt til at lave en god fremlæggelse i DIO.