Hjælp til Almen Studieforberedelse (AT)

Få inspiration til din AT opgave på Studienet. Se vejledende analyser og få inspiration fra tidligere AT opgaver.

På Studienet kan du se eksempler på synopser i alt fra Bioteknologi til Filosofi. Med eksemplerne kan du få inspiration til, hvordan de forskellige fag kommer i spil i AT, hvordan et emne og en problemformulering kan se ud og ikke mindst, hvordan du opbygger din synopsis.

Bliv sikker i Almen Studieforberedelse, så du er klar til den afsluttende eksamen i AT. Husk, at karakteren vægter 1,5!

Få endnu mere hjælp i Studienets AT-bog

Du kan få hjælp til alle dele af AT eksamen med AT-bogen. 

Her gennemgår vi, hvordan du griber emne- og fagvalget an, laver din problemfomulering og bliver klar til den mundtlige eksamen. Du får desuden helt styr på fagenes metoder.