SSO om Alexander den store

SSO om Alexander den store

SSO i Historie om Alexander den store

Opgaveformulering
Jeg vil starte opgaven med en kort redegørelse for og vurdering af den litteratur og de kilder, jeg har benyttet, idet det er essentielt at forstå kildeforholdene omkring Alexander den Store og hans erobringer før man går i gang med at læse noget om ham. (afsnit 3)

Jeg vil dernæst, i opgavens anden del, gå i gang med at besvare den del af problemformuleringen, der går ud på at redegøre for Alexanders territorielle ekspansionspolitik. I denne del af opgaven starter jeg med baggrunden for, hvorfor Alexander kan foretage sit erobringstogt(afsnit 4.1), og går derefter over i redegørelsen for selve erobringens forløb(afsnit 4.2).

Efter redegørelsen går jeg i gang med en redegørelse for kildeforholdene(afsnit 3), og dernæst behandle persepolisbranden og vurdere kilderne ved denne(afsnit 5.1 og 5.2). Herefter starter jeg på en række afsnit, der skal søge at afklare, hvad Alexanders ambitioner, politiske som personlige, var. (afsnit 5.3 – 5.5) Jeg kommer også her ind på de metoder, han brugte, da det er igennem dem, vi kan få en fornemmelse af hans ambitioner. (afsnit 6)

I den næste del af opgaven prøver jeg så at finde årsagerne til, hvorfor Alexanders rige faldt fra hinanden så hurtigt efter hans død, og runder således af med en perspektivering, idet jeg også kort beskriver, hvordan hans erobring stadig påvirkede Asien i årene efter hans død. (afsnit 7)

I den sidste del af opgaven kommer selvfølgelig konklusionen, der prøver at samle opgaven, ved at kort at ridse op, hvad det egentlig var, der blev fundet frem til i de enkelte afsnit. (afsnit 8)

Indhold

1. INDLEDNING 1
2. OPGAVENS OPBYGNING 1
3. KILDERNE OG LITTERATUREN 2
Kilderne 2
Alexanderlitteraturen generelt 2
Litteraturen brugt i denne opgave 2
Litteratur fra internettet 3
4. EROBRINGEN 3
4.1 BAGGRUNDEN FOR EROBRINGEN 3
Alexander til magten 4
4.2 EROBRINGENS START 4
Første møde med perserne 4
Erobringen af Lilleasien 5
Til Egypten 5
Persopolis og Dareios' endeligt 6
Indiensfelttoget 6
5. ALEXANDER SOM PERSON 7
5.1 PERSEPOLISBRANDEN 7
Kildeforholdene generelt 7
De antikke forfattere og deres beskrivelse af persepolisbranden 8
5.2 ALEXANDERS AMBITIONER VEDRØRENDE GENGÆLDELSESKRIGEN 9
Formålet med en gengældelseskrig 9
Forhold der viser Alexanders motiv med at foregive 9
Konklusion – var gengældelseskrigen Alexanders ambition? 10
Konklusionen på persepolisbranden 10
5.3 SAMMENSMELTNINGSPOLITIKKEN 11
Nødvendigheden af sammensmeltningen 11
Alliancen med de lokale magthavere 11
Bryllupperne 12
Pådragelse af persiske traditioner 12
Konklusion – var sammensmeltningen Alexanders ambition 12
5.4 AMBITIONEN OM AT BLIVE DYRKET SOM EN GUD 13
5.5 AMBITIONEN OM AT EROBRE RESTEN AF VERDEN 14
6. METODERNE 14
Beskrevet i de foregående afsnit 14
Militære strategier 14
Grundlæggelsen af byer 14
7. ALEXANDERS DØD – RIGETS FALD 15
Perspektivering 15
Mangel på en efterfølger til Alexander 15
Alexanders person som samlingspunkt 15
Styringen af områderne 15
8. KONKLUSION 16
9. LITTERATURLISTE 17
10. BILAG 18
Bilag 1: Ian Worthington, ”How 'Great' Was Alexander?” 18
Bilag 2: Frank L. Holt, “Alexander the Great Today: In the Interests of Historical Accuracy?” 18
Bilag 3: Kort over Alexanders erobringstogter fra Aksel Damsgaard-Madsens bog 18
11. NOTER 18

Uddrag

Indledning:

Vi går tilbage til året 356 f.kr., og står en varm sommerdag i juli i Makedoniens hovedstad Pella. Det er netop på denne varme sommerdag, at en legende bliver skabt - en af menneskehedens største erobrere bliver født, og han navngives Alexander. Som 20-årig bliver han konge i Makedonien, og over en periode på godt 13 år erobrer han en stor del af den daværende verden. Han får tilnavnet ”den Store”, og der bliver op igennem historien mange bøger om ham. Hans erobringer alene er nok til at beundre ham, men den mystik, der er opstået om hans person efter hans død, er mindst lige så spændende, fordi det stadig ikke er muligt at give et helt præcist billede af, hvem Alexander den Store var.
Hvem var han? Hvad gjorde han? Og hvad drev ham til at gøre foretage en af verdenshistoriens største erobringstogter? Det er spørgsmål som disse jeg vil prøve at belyse med denne opgave, der har til formål at give det billede af Alexander, jeg har fundet frem til ved at læse noget af det nyeste forskning på området, og stille mig kritisk overfor de kilder, og den litteratur jeg har i hænderne.

3. KILDERNE OG LITTERATUREN

Kilderne
Som jeg skrev i foregående afsnit, er det essentielt at forstå kildeforholdene og litteraturen omkring Alexander den store. For det første er kildeforholdene ikke optimale, selvom de giver en ret god beskrivelse af Alexanders erobring i større træk, men der hvor man skal passe på med kilderne, er de steder, hvor de selv går ind og tolker på Alexander som person, eller de steder hvor de selv digter, og det kan i sig selv være svært at gennemskue. Jeg vil senere komme nærmere ind på kilderne i afsnittet om persepolisbranden. I denne opgave er der kun præsenteret 3 ud af de i alt 5 antikke kilder man har fundet om Alexander, hvilket hænger sammen med at de to sidste som er skrevet af Quintus Curtius og Justin, ikke ville bibringe opgaven noget nyt idet de allerede er brugt af den litteratur jeg benytter. I øvrigt findes der heller ingen dansk oversættelse af dem.
Alexanderlitteraturen generelt
Alexander-litteraturen er en størrelse man også skal tage med forbehold. For det første skal man som altid se på hvem, der har skrevet det stykke litteratur man læser, men det er også vigtigt at man er opmærksom på, at lige netop med Alexander har litteraturen haft en tendens til enten at beskrive ham som den store erobrer, der gjorde alting korrekt, eller som den alkoholiserede konge der havde storhedsvanvid og paranoia, hvor sandheden jo nok ligger midt imellem de to ting... Køb adgang for at læse mere

SSO om Alexander den store

[45]
Bedømmelser
 • 09-02-2005
  den er meget god men den har vise huler man det er ikke noget man ligger mærke til hvis man ikke ved sindsygt meget om Alexander den store........ men jeg har giver den et 10-tal
 • 27-10-2009
  Smuk opgave. Flot bygget op. fortjener klart 6****** Rigtig god til inspiration som jeg har brugt den til!
 • 16-01-2015
  Givet af HF-elev på 2. år
  ......................................................
 • 06-10-2013
  God hjælp. Værd at downloade!