Vikingetiden og vikingetogter | Historieopgave

 • STX 2.g
 • Historie A
 • 12
 • 4284
 • PDF

Vikingetiden og vikingetogter | Historieopgave

Dette er en historieopgave om Vikingetiden, der fokuserer på vikingetogter.

Disposition:
I denne opgave vil jeg først redegøre for udbredelsen og omfanget af vikingernes togter i Europa fra slutningen af 700-tallet og undersøge, om de ændredes i løbet af historien. Denne redegørelse bygges ud fra forskellige historiske kilder samt nyere fortolkninger heraf, og jeg vil derfor sætte dem under kritisk lys. Herefter vil jeg sammenholde forskellige historikeres holdning og herudfra diskutere og vurdere forskellige opfattelser af baggrunden for vikingetogternes samt deres mål.

Elevens kommentar

Jeg fik 12 for opgaven, og fik især ros for min indragelse og brug af de forskellige materialer i opgaven, og kildekritikken. Jeg valgte IKKE at fokusere på skibe og navigation, som mange andre ellers gør, når de skriver om vikingetogter, da jeg mente det ville få redegørelsesdelen til at fylde for meget, og jeg mente ikke det var specielt relavant for min opgave.

Indhold

Indledning 2
Togternes udbredelse 2
Togternes omfang 4
Togternes udvikling 5
Baggrunden for og målet med togterne 6
Erik Arup 6
Dudo 8
Aksel E. Christensen & Sawyer 9
Konklusion 10
Litteraturliste 11
Litteratur 11
Internet 11
Bilag 1 12

Uddrag

Indledning
”Der kom frygtelige jærtegn over Northumberland, som fik befolkningen til at ryste af skræk. Der viste sig vældige lyn, og man så ilddrager flyve i luften. Disse tegn fulgtes hurtigt af stor hungersnød. Kort efter, 8. juni samme år, hændte den ulykke, at hedninger hærgede Guds kirke på øen Lindisfarne, hvor de anrettede ødelæggelser ved plyndren og myrden…”

Overfaldet ved Lindisfarne i England i 793 er det første vikingetogt, vi hører om i skriftlige kilder og da det er dette, der har markeret vikingetidens begyndelse i eftertiden, er det også blevet det allermest kendte togt. Der findes masser af beretninger som denne, men der findes imidlertid også massevis af beretninger, som omhandler vikingetogter ulig det i Lindisfarne; togter hvor vikinger har haft handel eller udvandring i tankerne og altså ikke plyndring. I denne opgave vil jeg først redegøre for udbredelsen og omfanget af vikingernes togter i Europa fra slutningen af 700-tallet og undersøge, om de ændredes i løbet af historien. Denne redegørelse bygges ud fra forskellige historiske kilder samt nyere fortolkninger heraf, og jeg vil derfor sætte dem under kritisk lys. Herefter vil jeg sammenholde forskellige historikeres holdning og herudfra diskutere og vurdere forskellige opfattelser af baggrunden for vikingetogternes samt deres mål.

Da mit emne er meget specifikt inden for en overordnet bredt emne (vikingetiden), har jeg mange brugt mange forskellige bøger for at få så varieret et syn på sagen som muligt. En af de bøger jeg har brugt mest, er ”Vikinger og Togter” af Carl Harding Sørensen. Han er uddannet historiker og har sammen med sine søskende skrevet adskillige historiebøger om forskellige emner. Bogen er et kildehæfte med nogle af Harding Sørensens egne overvejelser ind i mellem. Jeg mener helt klart, at denne kilde må be-tragtes som yderst pålidelig. Bogen ”De Danske Vikinger” er skrevet af Arendse og Johnny Thiedecke og ligesom ”Vikinger og Togter”, er dette et kildehæfte med egne kommentarer skrevet af dygtige forfattere med mange andre historiske værker på listen. Jeg er ikke sikker på, om de begge er uddannede historikere, men jeg kan næsten ikke forestille mig andet. Denne bog må altså også være en pålidelig kilde. Den øvrige litteratur har jeg brugt i et lidt mere begrænset omfang, men alle bøgerne mener jeg er pålidelige uden nogen speciel tendens: De virker alle som professionelle værker, der bare har til hensigt at informere læseren om historiens gang. Da der ikke findes ret mange samtidige kilder, må vi holde os til de få vi har, og det kan være svært at få flere vinkler på en bestemt sag, da en situation ofte kun er skrevet ned af én mand... Køb adgang for at læse mere

Vikingetiden og vikingetogter | Historieopgave

[13]
Bedømmelser
 • 27-09-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave. Gode formuleringer. Alt i alt rigtig brugbar!
 • 07-11-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  Rigtig god analyse af de historiske kilder
 • 20-02-2016
  Det er en meget komplet opgave!
 • 01-06-2014
  God DHO. Der er en god rød tråd gennem opgaven. Og god indledning