KOMPAN A/S | VØ A | Eksamen maj 2013

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: KOMPAN A/S | VØ A | Eksamen maj 2013

Studienets vejledende besvarelse af eksamensopgaven fra VØ A den 28. maj 2013 (hhx131-VØK/A-28052013).

Indeholder besvarelse i word og bilag i excel fil.

Følgende opgaver besvares i eksamenssættet:

Opgave 1 - KOMPAN A/S - Virksomhedsanalyse
Opgave 2 - Vest-Bussen A/S - Investering
Opgave 3 - White A/S - Knap kapacitet
Opgave 4 - Tekplast A/S - Logistik

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for, hvilke CSR-aktiviteter KOMPAN A/S arbejder med, ifølge uddraget fra ledelsesberetningen.

1.2 (5 %)
Vurder, hvilken vækststrategi KOMPAN A/S har benyttet i forbindelse med opkøb af konkurrenten i Holland.

1.3 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen, soliditeten og likviditeten for KOMPAN A/S for årene 2009 til 2011 med udgangspunkt i nøgletallene og artiklerne.

Nøgletallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.4 (5 %)
Vurder, hvorledes KOMPAN A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2011 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2 i Excel-filen.

1.5 (5 %)
Vurder KOMPAN A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Forklar, hvilken investeringsårsag der er tale om.

2.2 (5 %)
Opstil investeringsforslagets nettobetalingsstrøm.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.3 (5 %)
Vurder, om investeringen er lønsom.

2.4 (5 %)
Vurder, hvorfor virksomheden anvender forskellige kalkulationsrenter ved investering i busser til rutekørsel og til turistkørsel.

3.1 (10 %)
Opstil den optimale afsætningsplan under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 4.000 timer.

De nødvendige oplysninger fremgår af bilag 4.

3.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag ved den optimale afsætningsplan. Se spørgsmål 3.1.

3.3 (5 %)
Vurder, om det er lønsomt at udvide kapaciteten med 2.000 timer i det kommende kvartal.

4.1 (5 %)
Beregn, om det er lønsomt for Tekplast A/S at etablere sin egen distributionsafdeling.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

4.2 (5 %)
Beregn, hvor stort virksomhedens kørselsbehov mindst skal være, for at det er lønsomt at etablere egen distributionsafdeling.

4.3 (5 %)
Redegør for, hvilke andre forhold virksomheden bør overveje i forbindelse med etablering af egen distributionsafdeling.

Uddrag

Spørgsmål 1.1 – Redegør for, hvilke CSR-aktiviteter KOMPAN A/S arbejder med, ifølge uddraget fra ledelsesberetningen.

KOMPANs CSR indsats er blandt andet baseret på de tre følgende områder;
• Beskyttelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder.
• Beskyttelse af miljøet.
• Indsats mod korruption.
KOMPAN mener selv, at det er muligt for virksomheden både at føre en lønsom forretning og samtidig tage ansvar overfor samfundet. For at CSR kan være succesfuldt brugt vil man som virksomhed skulle implementere visse fokusområder, så disse stemmer overens med virksomhedens visioner og mission. Dette lagde KOMPAN meget stor fokus på i 2011, da de tilsluttede sig FN's Global Compact, hvor man har valgt at fokusere på leg/sundhed, læring og social inklusion samt miljø og design. Herudover bliver der også lagt en betydelig fokus på produktsikkerheden, menneskerettigheder og undgåelsen af børnearbejde og korruption... Køb adgang for at læse mere

KOMPAN A/S | VØ A | Eksamen maj 2013

[22]
Bedømmelser
 • 11-05-2014
  Denne opgave hjalp mig til at forstå en del af de udregninger jeg sad fast med. Selve udregningsdelen er altså god, hvorimod den sproglige del af opgaven halter lidt. Alt i alt en opgave der sagtens kan bruges som hjælp.
 • 14-02-2017
  Givet af HHX-elev på 3. år
  God hjælp - dog er der i bare sat tal ind i Excel. Der burde være flere formler.
 • 29-04-2016
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Rigtig god! Hjalp mig til at komme videre, efter jeg sad fast
 • 28-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Solid opgave - ikke meget negativt over denne