Hummel | VØ B | Eksamen december 2013

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: Hummel | VØ B | Eksamen december 2013

Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet fra VØ B den 11. december 2013. (hhx133-VØK/B-11122013)

Besvarelsen indeholder et Word dokument og en Excel fil med bilag.

Følgende opgaver besvares:

Opgave 1 - Virksomhedsanalyse - Hummel A/S
Opgave 2 - Virksomheden og dens livscyklus - myshirts.com
Opgave 3 - Virksomhedens rapportering - Fashion Tekstil A/S
Opgave 4 - Budgettering - Hasle BlomsterEngros

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør med udgangspunkt i artiklerne for forhold, der har påvirket Hummel A/S' økonomiske situation.

1.2 (5 %)
Forklar, hvordan det har været muligt for Hummel at tredoble indtjeningen, mens omsætningen kun er fordoblet.

1.3 (5 %)
Redegør for, hvilken vækststrategi Hummel A/S anvender, når den åbner nye forretninger i Tyrkiet.

1.4 (25 %)
Udarbejd en analyse af rentabilitet, indtjeningsevne og soliditet og likviditet for Hummel A/S for årene 2010 til 2012 med udgangspunkt i nøgletallene, indekstallene og artiklerne.

Nøgletallene og indekstallene fremgår af bilag 1 i Excel-filen.

1.5 (5 %)
Vurder Hummel A/S´ fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilken ejerform myshirts.com har, og hvilke ulemper dette giver ejeren.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken livscyklusfase myshirts.com befinder sig i.

2.3 (5 %)
Redegør for nogle løsninger myshirts.com kan tage i anvendelse for at sikre virksomhedens fremtidige vækst.

3.1 (5 %)
Opstil en funktionsopdelt resultatopgørelse for 2012/13. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 2. I bilag 3 er en skabelon til resultatopgørelsen.

3.2 (5 %)
Udarbejd anlægsnoten pr. 30.09.13 for ”Produktionsanlæg og maskiner” og ”Driftsmateriel og inventar”.

I bilag 4 er en skabelon.

3.3 (5 %)
Forklar, hvorfor den bogførte værdi for ”Produktionsanlæg og maskiner” er faldet i regnskabsåret 2012/13.

3.4 (5 %)
Forklar, hvordan det har påvirket resultatet og egenkapitalen, at Fashion Tekstil A/S har kasseret et stort parti varer i 2012/13.

4.1 (10 %)
Opstil resultatbudgettet for Hasle BlomsterEngros 1. halvår 2014.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 5. I bilag 5 findes også en skabelon til opstilling af resultatbudgettet.

4.2 (5 %)
Beregn bruttoavanceprocenten for 2. halvår 2013 og 1. halvår 2014.

4.3 (5 %)
Beregn, hvor meget den budgetterede omsætning mindst skal være, for at resultat af primær drift mindst udgør kr. 0.

Uddrag

1. Redegør med udgangspunkt i artiklerne for forhold, der har påvirket Hummel A/S' økonomiske situation

Ifølge artiklerne har Hummel A/S inden for de seneste fire år fordoblet deres omsætning og tredoblet deres indtjening, hvilket skyldes en stærk økonomisk baggrund, en række velovervejede beslutninger og deres evne til at agere hurtigt på de forskellige markeder. Dette har især været essentielt for virksomheden igennem den seneste krisetid.

Hummel udtaler selv, at i den branche hvor de befinder sig, bliver de stadig betragtet som en nichespiller. Dette skyldes netop, at de er oppe imod konkurrenter som f.eks. Nike og Adidas, hvilket giver Hummel en mulighed for at vokse selv i krisetider, da de har nemmere ved at foretage og implementere hurtigere vækstbeslutninger.
Herudover udtaler Hummel også selv, at valget om at træde ind på et marked som Tyrkiet har været en rigtig stor succes. Hummel udtaler, at de har været en anelse heldige med, at det tyrkiske marked har taget så godt imod dem, til trods for, at deres brand praktisk talt var ukendt inden de trådte ind på markedet... Køb adgang for at læse mere

Hummel | VØ B | Eksamen december 2013

[16]
Bedømmelser
 • 12-01-2015
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Rigtig god opgave. Man får utroligt meget inspiration, og det er en fin vejledning til hvordan man skriver en eksamensopgave i Virksomhedsøkonomi.
 • 15-05-2015
  Dejligt med en opgave til at vise en vej, især når man synes at VØ er noget af det sværeste i verden.
 • 04-02-2016
  Goooooooooood meget god
 • 20-09-2015
  Konge opgave! Godt med inspiration :-)

Materialer relateret til Hummel | VØ B | Eksamen december 2013.