2013 December Virksomhedsøkonomi - HHX A - JELD-WEN A/S

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: 2013 December Virksomhedsøkonomi - HHX A - JELD-WEN A/S

Studienets vejledende besvarelse af eksamensopgaven fra VØ A den 12. december 2013. (hhx133-VØK/A-12122013)

Her finder du en besvarelse af alle opgaver i eksamenssættet:

Opgave 1 - JELD-WEN A/S - Virksomhedsanalyse
Opgave 2 - Helix A/S - Knap kapacitet
Opgave 3 - Sunlock A/S - Årsrapporten
Opgave 4 - Sørensens Beslagfabrik A/S - Logistik

Opgavebesvarelsen består af både en Word og en Excel fil.

Indhold

1.1 (5 %)
Forklar med udgangspunkt i artiklen ”Dørproducent tror på flere jobs i byggesektoren”, hvordan de enkelte sektorer i pengekredsløbet vil blive påvirket af en genindførelse af håndværkerfradraget.

1.2 (25 %)
Udarbejd med udgangspunkt i artiklerne og nøgletallene en analyse af rentabiliteten, indtjeningsevnen samt soliditeten og likviditeten for JELD-WEN A/S for årene 2012, 2011 og 2010.

Nøgletallene fremgår af bilag 1.

1.3 (5 %)
Vurder ud fra pengestrømsopgørelsen, hvorledes JELD-WEN A/S' likviditet overordnet set har udviklet sig i 2012 og forklar, hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

Pengestrømsopgørelsen fremgår af bilag 2.

1.4 (10 %)
Udarbejd en SWOT-analyse for JELD-WEN A/S med udgangspunkt i artiklerne og svarene på spørgsmål 1.1 - 1.3.

1.5 (5 %)
Vurder JELD-WEN A/S' fremtidsudsigter med udgangspunkt i besvarelsen af ovenstående spørgsmål 1.1 - 1.4.

2.1 (10 %)
Bestem det antal D10 og det antal D15, der skal produceres i den kommende uge for at få det størst mulige dækningsbidrag.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 3.

2.2 (5 %)
Beregn det samlede dækningsbidrag, som Helix A/S opnår ved den optimale kombination af D10 og D15. Se spørgsmål 2.1.

2.3 (5 %)
Diskuter, om der bør foretages et serviceeftersyn på slibemaskinen.

3.1 (5 %)
Opstil en artsopdelt resultatopgørelse for 2012/13. Der skal ikke udarbejdes noter.

Saldobalancen fremgår af bilag 4. I bilag 5 er der en skabelon til resultatopgørelsen.

3.2 (5 %)
Redegør for, hvilken regnskabsklasse Sunlock A/S tilhører.

3.3 (5 %)
Vurder, om Sunlock A/S må ændre metode for værdiansættelse af varelageret.

4.1 (5 %)
Forklar, om produktionen af hængsler hos Sørensens Beslagfabrik A/S er baseret på push eller pull princippet.

4.2 (5 %)
Forklar, om der er aktiviteter i produktionen af hængsler, som ikke skaber værdi for kunden.

4.3 (5 %)
Diskuter, hvordan fjernelse af ikke værdiskabende aktiviteter påvirker virksomhedens logistiske effektivitet.

Uddrag

Spørgsmål 1 - Forklar med udgangspunkt i artiklen ”Dørproducent tror på flere jobs i byggesektoren”, hvordan de enkelte sektorer i pengekredsløbet vil blive påvirket af en genindførelse af håndværkerfradraget, 5 %

Det udvidede pengekredsløb består af virksomhederne selv, husholdninger, det offentlige, udlandet og det givne lands banker. Pengekredsløbet går ud på, at man ser nærmere på de forskellige transaktioner der forekommer mellem de forskellige sektorer i forbindelse med handel.
Ifølge artiklen vil håndværkerfradraget direkte påvirke husholdninger og virksomheder, idet det er disse der får mest gavn af fradraget. Under virksomheder er der både tale om håndværkerne, mens også byggemateriale producenterne. Boligejerne får mulighed for at trække penge fra i skat til specielle byggeprojekter, hvilket typisk vil lede til en højere efterspørgsel hos håndværkerne. Samtidig giver den øgede efterspørgsel hos håndværkerne også et øget køb hos producenterne, hvilket også øger deres omsætning... Køb adgang for at læse mere

2013 December Virksomhedsøkonomi - HHX A - JELD-WEN A/S

[22]
Bedømmelser
 • 07-03-2019
  Givet af HHX-elev på 3. år
  der mangler seriøst inddragelse af artiklerne i rentabilitetsanalysen. ELLERS MEGA GOD INSPI :D Men ik helt til et 12-tal ville jeg mene ;(
 • 08-04-2014
  Virkelig god og kigge på inden og under terminsprøven, Den er en god skabelon og bruge.
 • 04-04-2016
  Ganske udemærket opgave
 • 28-02-2016
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god hjælp til emnet, god inspiration!